fbpx

ทัวร์เกาหลี MISS YOU BUSAN (BX) 5วัน 3คืน – K1023667

รหัสทัวร์ : K1023667
เดินทาง : Jun-Sep 2023
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์เกาหลี MISS YOU BUSAN (BX) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 19,888

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เกาหลีใต้ (ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ)  เมืองโพฮัง  โพฮังสเปซวอล์ก  จุดชมวิวสะพานรูปสมอเรืออิการี  หาดวอลโพ  ตลาดชองฮา  83TOWER เมืองแทกู  ถนนทงซองโร  หมู่บ้านอซกล  วัดดงฮวาซา  เมืองปูซาน  วัดแฮดงยงกุนซา  ชองซาโพสกายวอล์ค  รถไฟสกายแคปซูล  หาดแฮอุนแด  ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดัง  ศูนย์โสมรัฐบาล  ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู  RED PINE  หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน  ถนนนัมโพดง  ตลาดปลาจากัลชี   SUPERMARKET  LOTTE PREMIUM OUTLET
กิน : บาบีคิวปิ้งย่าง สไตล์เกาหลี

กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)  เกาหลีใต้ (ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ)  เมืองโพฮัง  โพฮังสเปซวอล์ก  จุดชมวิวสะพานรูปสมอเรืออิการี  หาดวอลโพ  ตลาดชองฮา  83TOWER เมืองแทกู  ถนนทงซองโร  หมู่บ้านอซกล  วัดดงฮวาซา  เมืองปูซาน  วัดแฮดงยงกุนซา  ชองซาโพสกายวอล์ค  รถไฟสกายแคปซูล  หาดแฮอุนแด  ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดัง  ศูนย์โสมรัฐบาล  ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู  RED PINE  หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน  ถนนนัมโพดง  ตลาดปลาจากัลชี   SUPERMARKET  LOTTE PREMIUM OUTLET  ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายน1-5 / 2-6 / 14-18 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 27-31 / 28-1 ก.ค. / 29-2 ก.ค. / 30-3 ก.ค.22,888
13-1719,888
มิถุนายน
1-5 / 2-6 / 14-18 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 27-31 / 28-1 ก.ค. / 29-2 ก.ค. / 30-3 ก.ค.22,888
13-1719,888
กรกฎาคม12-16 / 19-23 / 26-3022,888
28-1 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10)24,888
กรกฎาคม
12-16 / 19-23 / 26-3022,888
28-1 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10)24,888
สิงหาคม2-6 / 16-20 / 23-2722,888
10-14 (วันแม่)24,888
สิงหาคม
2-6 / 16-20 / 23-2722,888
10-14 (วันแม่)24,888
กันยายน6-10 / 13-17 / 20-24 / 27-1 ต.ค.22,888
กันยายน
6-10 / 13-17 / 20-24 / 27-1 ต.ค.22,888

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
2 เกาหลีใต้ (ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ)-เมืองโพฮัง-โพฮังสเปซวอล์ก-จุดชมวิวสะพานรูปสมอเรืออิการี-หาดวอลโพ-ตลาดชองฮา-83TOWERเมืองแทกู-ถนนทงซองโร INSTAR TOURIST HOTEL หรือ เทียบเท่า
3 หมู่บ้านอซกล-วัดดงฮวาซา-เมืองปูซาน-วัดแฮดงยงกุนซา-ชองซาโพสกายวอล์ค-รถไฟสกายแคปซูล-หาดแฮอุนแด CITADINES CONNECT HOTEL หรือเทียบเท่า
4 ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดัง-ศูนย์โสมรัฐบาล-ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู-RED PINE-หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน-ถนนนัมโพดง-ตลาดปลาจากัลชี CITADINES CONNECT HOTEL หรือเทียบเท่า
5 SUPERMARKET-LOTTE PREMIUM OUTLET-ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เกาหลีใต้ (ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ)-เมืองโพฮัง-โพฮังสเปซวอล์ก-จุดชมวิวสะพานรูปสมอเรืออิการี-หาดวอลโพ-ตลาดชองฮา-83TOWERเมืองแทกู-ถนนทงซองโร
 • โรงแรม
 • INSTAR TOURIST HOTEL หรือ เทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หมู่บ้านอซกล-วัดดงฮวาซา-เมืองปูซาน-วัดแฮดงยงกุนซา-ชองซาโพสกายวอล์ค-รถไฟสกายแคปซูล-หาดแฮอุนแด
 • โรงแรม
 • CITADINES CONNECT HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดัง-ศูนย์โสมรัฐบาล-ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู-RED PINE-หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน-ถนนนัมโพดง-ตลาดปลาจากัลชี
 • โรงแรม
 • CITADINES CONNECT HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • SUPERMARKET-LOTTE PREMIUM OUTLET-ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม