fbpx

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ MYANMAR ย่างกุ้ง หงสาวดี ไจ๊โท (8M) 3วัน 2คืน BT-MMR56-8M – M0923538

รหัสทัวร์ : M0923538
เดินทาง : Apr-Oct 2023
ระยะเวลา : 3D2N

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ MYANMAR ย่างกุ้ง หงสาวดี ไจ๊โท (8M) 3วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 10,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ย่างกุ้ง  พระนอนตาหวาน  พระนั่งหงาทัตจี  เจดีย์โบตาทาวน์  เทพทันใจ  เทพกระซิบ  เจดีย์ชเวดากอง  เมืองหงสาวดี  พระราชวังบุเรงนอง  พระธาตุมุเตา  เจดีย์ไจ๊ปุ่น  พระนอนชเวตาเลียว  พระธาตุอินแขวน
กิน : พิเศษ!! บุฟเฟ่นานาชาติ / กุ้งแม่น้ำเผา
พิเศษ : พักบนพระธาตุอินทร์แขวน 1 คืน

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินย่างกุ้ง  พระนอนตาหวาน  พระนั่งหงาทัตจี  เจดีย์โบตาทาวน์  เทพทันใจ  เทพกระซิบ  เจดีย์ชเวดากอง  เมืองหงสาวดี  พระราชวังบุเรงนอง  พระธาตุมุเตา  เจดีย์ไจ๊ปุ่น  พระนอนชเวตาเลียว  พระธาตุอินแขวน  เมืองย่างกุ้ง  สนามบินมิงกาลาดง  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม6-8 / 20-22 12,999
21-23 (วันปิยมหาราช)13,999
ตุลาคม
6-8 / 20-22 12,999
21-23 (วันปิยมหาราช)13,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินย่างกุ้ง • พระนอนตาหวาน • พระนั่งหงาทัตจี • เจดีย์โบตาทาวน์ • เทพทันใจ • เทพกระซิบ • เจดีย์ชเวดากอง SUMMIT PARK VIEW HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
2 เมืองย่างกุ้ง • เมืองหงสาวดี • พระราชวังบุเรงนอง • พระธาตุมุเตา • เจดีย์ไจ๊ปุ่น • พระนอนชเวตาเลียว • พระธาตุอินแขวน Kyaikhto, Yoyolae , Golden Rock Hotel
3 พระธาตุอินแขวน • เมืองย่างกุ้ง • • สนามบินมิงกาลาดง • สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินย่างกุ้ง • พระนอนตาหวาน • พระนั่งหงาทัตจี • เจดีย์โบตาทาวน์ • เทพทันใจ • เทพกระซิบ • เจดีย์ชเวดากอง
 • โรงแรม
 • SUMMIT PARK VIEW HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองย่างกุ้ง • เมืองหงสาวดี • พระราชวังบุเรงนอง • พระธาตุมุเตา • เจดีย์ไจ๊ปุ่น • พระนอนชเวตาเลียว • พระธาตุอินแขวน
 • โรงแรม
 • Kyaikhto, Yoyolae , Golden Rock Hotel
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • พระธาตุอินแขวน • เมืองย่างกุ้ง • • สนามบินมิงกาลาดง • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม