fbpx

ทัวร์พม่า MYANMAR ย่างกุ้ง หงสาวดี (8M) 3วัน 2คืน ZGRGN-23018M – M2823070

รหัสทัวร์ : M2823070
เดินทาง : Jan-Apr 2023
ระยะเวลา : 3D2N

ทัวร์พม่า MYANMAR ย่างกุ้ง หงสาวดี (8M) 3วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 11,990

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองย่างกุ้ง  พระพุทธรูปหยกขาว  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  สักการะแม่ยักษ์  เมืองหงสา  พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น หรือพระสี่ทิศ  พระราชวังบุเรงนอง  เจดีย์ชเวมอดอว์  พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว  พระเจดีย์โบตาทาวน์  เทพทันใจ  เทพกระซิบ  ตลาดสก๊อต  พระนอนตาหวาน  พระหงาทัตจี
กิน : พิเศษ ... เมนูกุ้งแม่น้ำเผา ท่านละ 1 ตัว / เมนูบุฟเฟ่หม้อไฟ

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินมิงกะลาดง  เมืองย่างกุ้ง  พระพุทธรูปหยกขาว  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  สักการะแม่ยักษ์  เมืองหงสา  พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น หรือพระสี่ทิศ  พระราชวังบุเรงนอง  เจดีย์ชเวมอดอว์  พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว  พระเจดีย์โบตาทาวน์  เทพทันใจ  เทพกระซิบ  ตลาดสก๊อต  พระนอนตาหวาน  พระหงาทัตจี  สนามบินมิงกะลาดง  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม31-2 เม.ย.12,990
มีนาคม
31-2 เม.ย.12,990
เมษายน6-8 / 21-23 / 28-3012,990
13-15 / 14-16 (วันสงกรานต์) / 30-2 พ.ค. (วันแรงงาน)13,990
เมษายน
6-8 / 21-23 / 28-3012,990
13-15 / 14-16 (วันสงกรานต์) / 30-2 พ.ค. (วันแรงงาน)13,990

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมิงกะลาดง – เมืองย่างกุ้ง – พระพุทธรูปหยกขาว – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – สักการะแม่ยักษ์ YANGON STADIUM HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
2 เมืองหงสา – พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น หรือพระสี่ทิศ – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอว์ – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว YANGON STADIUM HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
3 พระเจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – ตลาดสก๊อต – พระนอนตาหวาน – พระหงาทัตจี – สนามบินมิงกะลาดง – สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมิงกะลาดง – เมืองย่างกุ้ง – พระพุทธรูปหยกขาว – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – สักการะแม่ยักษ์
 • โรงแรม
 • YANGON STADIUM HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองหงสา – พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น หรือพระสี่ทิศ – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอว์ – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
 • โรงแรม
 • YANGON STADIUM HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • พระเจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – ตลาดสก๊อต – พระนอนตาหวาน – พระหงาทัตจี – สนามบินมิงกะลาดง – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม