fbpx

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์ เลสโก บุหลันดั้นเมฆ (PG) 4วัน 3คืน (ZMDL05) – M281906

รหัสทัวร์ : M281906
เดินทาง : Sep-Dec
ระยะเวลา : 4D3N

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน ราคาถูกสบายกระเป๋า
ราคาเริ่มต้น

฿ 14,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ทะเลเจดีย์ เจดีย์ชเวสิกอง วัดอานันดา วัดมนุหะ วัดกุบยางกี เจดีย์ติโลมินโล วิหารธรรมมายันจี สะพานไม้อูเบง แม่น้ำอิระวดี เจดีย์มิงกุน ระฆังมินกุน เจดีย์ชินพิวเม เจดีย์กวงมูดอ วัดชเวนันดอร์ (วัดไม้สัก) พระราชวังมัณฑะเลย์ วัดกุโสดอ
กิน : กุ้งแม่น้ำเผาท่านละ 1 ตัว 2 มื้อ
พิเศษ : ชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ +ร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี

M281906  ทัวร์พม่า สนามบินมัณฑะเลย์  เมืองมัณฑะเลย์  เมืองพุกาม  ชมวิวพระอาทิตย์ตก  ทะเลเจดีย์  เจดีย์ชเวสิกอง  วัดอานันดา  วัดมนุหะ  วัดกุบยางกี  เจดีย์ติโลมินโล  วิหารธรรมมายันจี  เมืองอมรปุระ  สะพานไม้อูเบง  มัณฑะเลย์   เมืองมินกุน  ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี  เจดีย์มิงกุน  ระฆังมินกุน  เจดีย์ชินพิวเม ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี  เมืองสกายน์  เจดีย์กวงมูดอ  วัดชเวนันดอร์ (วัดไม้สัก)  พระราชวังมัณฑะเลย์  วัดกุโสดอร์  สนามบินมัณฑะเลย์ พิเศษ !!! ชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ + เมนูกุ้งแม่น้ำเผาท่านละ 1 ตัว 2 มื้อ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน15-18 / 28-1 ธ.ค. / 29-2 ธ.ค.14,999
พฤศจิกายน
15-18 / 28-1 ธ.ค. / 29-2 ธ.ค.14,999
ธันวาคม5-815,999
12-15 / 14-17 / 19-22 / 20-23 / 21-2414,999
26-2916,999
27-3017,999
28-31 / 29-1 ม.ค. / 30-2 ม.ค.18,999
ธันวาคม
5-815,999
12-15 / 14-17 / 19-22 / 20-23 / 21-2414,999
26-2916,999
27-3017,999
28-31 / 29-1 ม.ค. / 30-2 ม.ค.18,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมัณฑะเลย์ – เมืองมัณฑะเลย์ – เมืองพุกาม – ชมวิวพระอาทิตย์ตก – ทะเลเจดีย์ GRACIOUS BAGAN HOTEL เทียบเท่า หรือระดับเดียวกัน
2 เมืองพุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอานันดา – วัดมนุหะ – วัดกุบยางกี – เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมมายัน GRACIOUS BAGAN HOTEL เทียบเท่า หรือระดับเดียวกัน
3 พุกาม – เมืองอมรปุระ – สะพานไม้อูเบง – มัณฑะเลย์ – เมืองมินกุน – ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี – เจดีย์มิงกุน – ระฆังมินกุน – เจดีย์ชินพิวเม SHWEPHUY HOTEL / SHWEINNGYIN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
4 ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – เมืองสกายน์ – เจดีย์กวงมูดอ – วัดชเวนันดอร์ (วัดไม้สัก) – พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดกุโสดอร์ – สนามบินมัณฑะเลย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมัณฑะเลย์ – เมืองมัณฑะเลย์ – เมืองพุกาม – ชมวิวพระอาทิตย์ตก – ทะเลเจดีย์
 • โรงแรม
 • GRACIOUS BAGAN HOTEL เทียบเท่า หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองพุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอานันดา – วัดมนุหะ – วัดกุบยางกี – เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมมายัน
 • โรงแรม
 • GRACIOUS BAGAN HOTEL เทียบเท่า หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • พุกาม – เมืองอมรปุระ – สะพานไม้อูเบง – มัณฑะเลย์ – เมืองมินกุน – ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี – เจดีย์มิงกุน – ระฆังมินกุน – เจดีย์ชินพิวเม
 • โรงแรม
 • SHWEPHUY HOTEL / SHWEINNGYIN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – เมืองสกายน์ – เจดีย์กวงมูดอ – วัดชเวนันดอร์ (วัดไม้สัก) – พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดกุโสดอร์ – สนามบินมัณฑะเลย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพ
 • โรงแรม