fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA FUJI OSAKA NEW YEAR 2024 ปีใหม่ ลิงน่ารัก (SQ) 9วัน 7คืน NYNGO02 – J54231215

รหัสทัวร์ : J54231215
เดินทาง : Dec 2023
ระยะเวลา : 9D7N

ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA FUJI OSAKA NEW YEAR 2024 ปีใหม่ ลิงน่ารัก (SQ) 9วัน 7คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 69,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : นาโกย่า  ลานสกี ฟูจิเท็น  หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ปราสาทมัตสึโมโต้  อิออน มอลล์  ชมลิงแช่ออนเซน  สถานีรถไฟคานาซาว่า  ช้อปปิ้ง KANAZAWA HYAKUBANGAI  สวนเค็นโรคุเอ็น  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  ทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ   อิออน มอลล์  วัดคิโยมิสึ  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  ย่านชินไซบาชิ  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์ Universal (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  นาราปาร์ค  วัดโทไดจิ  เทศกาลประดับไฟ NABANA NO SATO
กิน : บุฟเฟต์ขาปูทานได้ไม่อั้น / หมูย่างใบโอบะ / บุฟเฟต์ชาบู
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน / ชมลิงแช่ออนเซ็น / เที่ยวคานาซาว่า / เทศกาลไฟนาบานาโนะ ซาโตะ / เล่นสกีฟูจิเท็น / อิสระ 1 วันหรือเลือกซื้อทัวร์ Universal

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  สนามบินนานาชาติชางงี  นาโกย่า  ลานสกี ฟูจิเท็น  หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ปราสาทมัตสึโมโต้  อิออน มอลล์  ชมลิงแช่ออนเซน  สถานีรถไฟคานาซาว่า  ช้อปปิ้ง KANAZAWA HYAKUBANGAI  สวนเค็นโรคุเอ็น  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  ทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ   อิออน มอลล์  วัดคิโยมิสึ  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  ย่านชินไซบาชิ  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์ Universal (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  นาราปาร์ค  วัดโทไดจิ  เทศกาลประดับไฟ NABANA NO SATO  ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์  สนามบินนานาชาติชางงี  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม30-7 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)69,999
ธันวาคม
30-7 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)69,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินนานาชาติชางงี
2 นาโกย่า - ลานสกี ฟูจิเท็น HOTEL JUST ONE OYAMA หรือเทียบเท่า
3 หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ปราสาทมัตสึโมโต้ - อิออน มอลล์ CHISUN GRAND NAGANO หรือเทียบเท่า
4 ชมลิงแช่ออนเซน – สถานีรถไฟคานาซาว่า – ช้อปปิ้ง KANAZAWA HYAKUBANGAI KAWAZAWA FLEX HOTEL หรือเทียบเท่า
5 สวนเค็นโรคุเอ็น – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - อิออน มอลล์ TOYOKO INN GIFU หรือเทียบเท่า
6 วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - ย่านชินไซบาชิ CITY ROUTE HOTEL หรือเทียบเท่า
7 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์ Universal (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) CITY ROUTE HOTEL หรือเทียบเท่า
8 นาราปาร์ค - วัดโทไดจิ - เทศกาลประดับไฟ NABANA NO SATO COMFORT HOTEL CENTRAL AIRPORT หรือเทียบเท่า
9 ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ – สนามบินนานาชาติชางงี - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินนานาชาติชางงี
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นาโกย่า - ลานสกี ฟูจิเท็น
 • โรงแรม
 • HOTEL JUST ONE OYAMA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ปราสาทมัตสึโมโต้ - อิออน มอลล์
 • โรงแรม
 • CHISUN GRAND NAGANO หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ชมลิงแช่ออนเซน – สถานีรถไฟคานาซาว่า – ช้อปปิ้ง KANAZAWA HYAKUBANGAI
 • โรงแรม
 • KAWAZAWA FLEX HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สวนเค็นโรคุเอ็น – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - อิออน มอลล์
 • โรงแรม
 • TOYOKO INN GIFU หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - ย่านชินไซบาชิ
 • โรงแรม
 • CITY ROUTE HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์ Universal (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
 • โรงแรม
 • CITY ROUTE HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 8
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นาราปาร์ค - วัดโทไดจิ - เทศกาลประดับไฟ NABANA NO SATO
 • โรงแรม
 • COMFORT HOTEL CENTRAL AIRPORT หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 9
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ – สนามบินนานาชาติชางงี - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม