fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA JAPAN ALPS CHIBA SAKURA TOKYO (TG) 6วัน 3คืน SHTGNGO1 – J1523456

รหัสทัวร์ : J1523456
เดินทาง : May 2023
ระยะเวลา : 6D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA JAPAN ALPS CHIBA SAKURA TOKYO (TG) 6วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 59,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ  เมืองทาคายาม่า  ทาคายาม่า จินยะ  ซันมาชิ ซูจิ  เมืองโทยามะ  กำแพงหิมะ เจแปนแอลป์  ทะเลสาบชิราคาบะ  ภูเขาไฟฟูจิ  ทะเลสาบโมโตสุ  ทุ่งพิ้งค์มอส  ช้อปปิ้งชินจูกุ  วัดอาซากุสะ  เมืองโยโกฮาม่า  มิตซุย เอ้าท์เล็ต โยโกฮาม่า เบย์ไซด์  เมืองโตเกียว  ห้างไดเวอร์ซิตี้  อิออน พลาซ่า
กิน : บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง
พิเศษ : พักออนเซ็น 2 คืน / กรุ๊ปเล็ก 20 ที่ / เที่ยวกำแพงหิมะ + ชมทุ่ง pinkmoss

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   สนามบินชูบุเซ็นแทรร์  หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ  เมืองทาคายาม่า  ทาคายาม่า จินยะ  ซันมาชิ ซูจิ  เมืองโทยามะ  กำแพงหิมะ เจแปนแอลป์  ทะเลสาบชิราคาบะ  ภูเขาไฟฟูจิ  ทะเลสาบโมโตสุ  ทุ่งพิ้งค์มอส  ช้อปปิ้งชินจูกุ  วัดอาซากุสะ  เมืองโยโกฮาม่า  มิตซุย เอ้าท์เล็ต โยโกฮาม่า เบย์ไซด์  เมืองโตเกียว  ห้างไดเวอร์ซิตี้  อิออน พลาซ่า  สนามบินฮาเนดะ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤษภาคม16-2159,999
พฤษภาคม
16-2159,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2 กรุงเทพฯ – สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ – หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ทาคายาม่า จินยะ – ซันมาชิ ซูจิ – เมืองโทยามะ UNAZUKI YAMANOHA หรือเทียบเท่า
3 กำแพงหิมะ เจแปนแอลป์ – ทะเลสาบชิราคาบะ IKENOTAIRA HOTEL & RESORT หรือเทียบเท่า
4 ภูเขาไฟฟูจิ – ทะเลสาบโมโตสุ – ทุ่งพิ้งค์มอส – ช้อปปิ้งชินจูกุ SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
5 วัดอาซากุสะ – เมืองโยโกฮาม่า – มิตซุย เอ้าท์เล็ต โยโกฮาม่า เบย์ไซด์ – เมืองโตเกียว – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – อิออน พลาซ่า – สนามบินฮาเนดะ
6 สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ – สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ – หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ทาคายาม่า จินยะ – ซันมาชิ ซูจิ – เมืองโทยามะ
 • โรงแรม
 • UNAZUKI YAMANOHA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กำแพงหิมะ เจแปนแอลป์ – ทะเลสาบชิราคาบะ
 • โรงแรม
 • IKENOTAIRA HOTEL & RESORT หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ภูเขาไฟฟูจิ – ทะเลสาบโมโตสุ – ทุ่งพิ้งค์มอส – ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • โรงแรม
 • SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดอาซากุสะ – เมืองโยโกฮาม่า – มิตซุย เอ้าท์เล็ต โยโกฮาม่า เบย์ไซด์ – เมืองโตเกียว – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – อิออน พลาซ่า – สนามบินฮาเนดะ
 • โรงแรม
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ
 • โรงแรม