fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA KAMIKOCHI OSAKA (TG) 6วัน 4คืน SHTGNGO3 – J1523851

รหัสทัวร์ : J1523851
เดินทาง : Oct 2023
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA KAMIKOCHI OSAKA (TG) 6วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 62,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ  เมืองทาคายาม่า  ซันมาชิ ซูจิ  คามิโคจิ  สะพานคัปปะ  เมืองชิราฮามะ  นาบานะ โนะ ซาโตะ  หุบเขาโครังเค  โกไซโช โรปเวย์  เมืองเกียวโต  วัดคิโยมิสึ  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  วัดเทนริวจิ  สวนไผ่  สะพานโทเก็ตสึเคียว  จังหวัดโอซาก้า  ปราสาทโอซาก้า (ถ่ายรูปด้านนอก)  ย่านชินไซบาชิ  ตลาดปลาคุโรมง  ศาลเจ้าสุมิโยชิ ไทฉะ  ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท
กิน : เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ตชาบูพรีเมี่ยม
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน / ชมอุทยานคามิโคจิ + หุบเขาโครังเค ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  สนามบินชูบุเซ็นแทรร์  หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ  เมืองทาคายาม่า  ซันมาชิ ซูจิ  คามิโคจิ  สะพานคัปปะ  เมืองชิราฮามะ  นาบานะ โนะ ซาโตะ  หุบเขาโครังเค  โกไซโช โรปเวย์  เมืองเกียวโต  วัดคิโยมิสึ  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  วัดเทนริวจิ  สวนไผ่  สะพานโทเก็ตสึเคียว  จังหวัดโอซาก้า  ปราสาทโอซาก้า (ถ่ายรูปด้านนอก)  ย่านชินไซบาชิ  ตลาดปลาคุโรมง  ศาลเจ้าสุมิโยชิ ไทฉะ  ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท  สนามบินคันไซ  กรุงเทพฯ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม26-3162,999
ตุลาคม
26-3162,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2 สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ – หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ซันมาชิ ซูจิ HIDA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า
3 คามิโคจิ – สะพานคัปปะ – เมืองชิราฮามะ – นาบานะ โนะ ซาโตะ CYPRESS HOTEL NAGOYA-EKI MAE หรือเทียบเท่า
4 หุบเขาโครังเค – โกไซโช โรปเวย์ – เมืองเกียวโต – วัดคิโยมิสึ HOTEL KEIHAN KYOTO GRANDE หรือเทียบเท่า
5 ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วัดเทนริวจิ – สวนไผ่ – สะพานโทเก็ตสึเคียว – จังหวัดโอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า (ถ่ายรูปด้านนอก) – ย่านชินไซบาชิ FAIRFIELD BY MARRIOTT OSAKA NAMBA หรือเทียบเท่า
6 ตลาดปลาคุโรมง – ศาลเจ้าสุมิโยชิ ไทฉะ – ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท – สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ – หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ซันมาชิ ซูจิ
 • โรงแรม
 • HIDA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • คามิโคจิ – สะพานคัปปะ – เมืองชิราฮามะ – นาบานะ โนะ ซาโตะ
 • โรงแรม
 • CYPRESS HOTEL NAGOYA-EKI MAE หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หุบเขาโครังเค – โกไซโช โรปเวย์ – เมืองเกียวโต – วัดคิโยมิสึ
 • โรงแรม
 • HOTEL KEIHAN KYOTO GRANDE หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วัดเทนริวจิ – สวนไผ่ – สะพานโทเก็ตสึเคียว – จังหวัดโอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า (ถ่ายรูปด้านนอก) – ย่านชินไซบาชิ
 • โรงแรม
 • FAIRFIELD BY MARRIOTT OSAKA NAMBA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ตลาดปลาคุโรมง – ศาลเจ้าสุมิโยชิ ไทฉะ – ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท – สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ
 • โรงแรม