fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA SAKURA SUGOI (XJ) 5วัน 3คืน (NGO06) – J542056

รหัสทัวร์ : J542056
เดินทาง : Mar - Apr
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์โตเกียว ทาคายาม่า เทศกาล ชมซากุระ ช่วงวันหยุดจักรีและสงกรานต์
ราคาเริ่มต้น

฿ 23,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : นาโกย่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ชิราคาวาโกะ มัตสึโมโต้ ปราสาทมัตสึโมโตะ ศาลเจ้าทาเคดะ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ชมซากุระที่ HAMAMATSU FLOWER PARK (สวนดอกไม้ริมทะเลสาบฮามานะ)
ช้อป : โกเทมบะเอาท์เล็ท อิออน มอลล์
กิน : หมู่ย่างใบโฮบะ / บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น
พิเศษ : ชมซากุระที่ HAMAMATSU FLOWER PARK (สวนดอกไม้ริมทะเลสาบฮามานะ) / อาบน้ำแร่ ออนเซ็น

J542056 ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า (ชูบุเซ็นแทร์)  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  ชิราคาวาโกะ  อิออน มอลล์  มัตสึโมโต้ ปราสาทมัตสึโมโตะ  ศาลเจ้าทาเคดะ  หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค  โกเทมบะเอาท์เล็ท ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ชมซากุระที่ HAMAMATSU FLOWER PARK (สวนดอกไม้ริมทะเลสาบฮามานะ)  อิออน มอลล์  สนามบินนาโกย่า (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) เมนูพิเศษ! ประจำท้องถิ่น หมู่ย่างใบโฮบะ / มนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม23-2723,999
26-3025,999
29-02 เม.ย.27,999
มีนาคม
23-2723,999
26-3025,999
29-02 เม.ย.27,999
เมษายน05-09 / 08-1227,999
10-1435,999
12-1633,999
15-1929,999
เมษายน
05-09 / 08-1227,999
10-1435,999
12-1633,999
15-1929,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)
2 กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – นาโกย่า (ชูบุเซ็นแทร์) – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – ชิราคาวาโกะ– อิออน มอลล์ – มัตสึโมโต้ SMILE HOTEL MATSUMOTO , MATSUMOTO หรือเทียบเท่า
3 ปราสาทมัตสึโมโตะ – ศาลเจ้าทาเคดะ – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – โกเทมบะเอาท์เล็ท (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!) FUJI SAN HOTEL , FUJI หรือเทียบเท่า
4 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – HAMAMATSU FLOWER PARK – อิออน มอลล์ TOYOKO INN CHUBU AIRPORT, NAGOYA หรือเทียบเท่า
5 สนามบินนาโกย่า – สนามบินดอนเมือง  
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – นาโกย่า (ชูบุเซ็นแทร์) – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – ชิราคาวาโกะ– อิออน มอลล์ – มัตสึโมโต้
 • โรงแรม
 • SMILE HOTEL MATSUMOTO , MATSUMOTO หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ปราสาทมัตสึโมโตะ – ศาลเจ้าทาเคดะ – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – โกเทมบะเอาท์เล็ท (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!)
 • โรงแรม
 • FUJI SAN HOTEL , FUJI หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – HAMAMATSU FLOWER PARK – อิออน มอลล์
 • โรงแรม
 • TOYOKO INN CHUBU AIRPORT, NAGOYA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนาโกย่า – สนามบินดอนเมือง  
 • โรงแรม