fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA ทาคายาม่า ฟูจิ ลิงแก้มแดง (XJ) 5วัน 3คืน (NGO03) – J5419290

รหัสทัวร์ : J5419290
เดินทาง :
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA ทาคายาม่า ฟูจิ ชมลิงแช่ออนเซ็น
ราคาเริ่มต้น

฿ 19,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ชิราคาวาโกะ มัตสึโมโต้ ปราสาทมัตสึโมโตะ ชมลิงแช่ออนเซ็น หมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ ลานสกี ฟูจิเท็น พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ทะสาบฮามานาโกะ
ช้อป : อิออน มอลล์ DREAM JAZZ OUTLET
กิน : เมนูพิเศษ! ประจำท้องถิ่น “หมู่ย่างใบโฮบะ” / เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น
พิเศษ : ชมลิงแช่ออนเซ็น / เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น + แช่ออนเซ็น

J5419290 ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า (ชูบุเซ็นแทร์)  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  ชิราคาวาโกะ อิออน มอลล์  มัตสึโมโต้ ปราสาทมัตสึโมโตะ  ชมลิงแช่ออนเซ็น  หมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ ลานสกี ฟูจิเท็น  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ทะสาบฮามานาโกะ  ช้อปปิ้ง DREAM JAZZ OUTLET สนามบินนาโกย่า (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) เมนูพิเศษ! ประจำท้องถิ่น หมู่ย่างใบโฮบะ” / เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น + แช่ออนเซ็น


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1  กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)
2 นาโกย่า (ชูบุเซ็นแทร์) – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – ชิราคาวาโกะ– อิออน มอลล์ – มัตสึโมโต้ SMILE HOTEL MATSUMOTO หรือเทียบเท่า
3 ปราสาทมัตสึโมโตะ – ชมลิงแช่ออนเซ็น – หมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!) FUJI SAN HOTEL , FUJI หรือเทียบเท่า
4 ลานสกี ฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ทะสาบฮามานาโกะ – ช็อปปิ้ง DREAM JAZZ OUTLET TOYOKO INN CHUBU AIRPORT, NAGOYA หรือเทียบเท่า
5 สนามบินนาโกย่า – สนามบินดอนเมือง  
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 •  กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นาโกย่า (ชูบุเซ็นแทร์) – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – ชิราคาวาโกะ– อิออน มอลล์ – มัตสึโมโต้
 • โรงแรม
 • SMILE HOTEL MATSUMOTO หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ปราสาทมัตสึโมโตะ – ชมลิงแช่ออนเซ็น – หมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!)
 • โรงแรม
 • FUJI SAN HOTEL , FUJI หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ลานสกี ฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ทะสาบฮามานาโกะ – ช็อปปิ้ง DREAM JAZZ OUTLET
 • โรงแรม
 • TOYOKO INN CHUBU AIRPORT, NAGOYA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนาโกย่า – สนามบินดอนเมือง  
 • โรงแรม