fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า เลสโก นาโกย่า เพลินสโนว์ไวท์ EP.2 (XJ) 6วัน 3คืน (ZNGO10) – J282014

รหัสทัวร์ : J282014
เดินทาง :
ระยะเวลา : 6D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า ชมแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination ลานกิจกรรมหิมะ
ราคาเริ่มต้น

฿ 24,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : นาโกย่า  ศาลเจ้าอิเสะ  ถนนโอคาเงะโยโกะโจ  เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination กิจกรรมลานสกี เมืองกิฟุ ลานกิจกรรมหิมะ  ทาคายาม่า  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  สะพานนาคะบาชิ  ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ปราสาทโอซาก้า ศาลเจ้าสุมิโยชิไทฉะ
ช้อป : มิตซุยเอ้าท์เล็ท  อิออน จัสโก้ ตลาดปลาคุโรมง ดิวตี้ฟรี  ชินไซบาชิ
กิน : บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ Tobanyaki Set บุฟเฟ่ต์ชาบูหมูต้นตำรับ
พิเศษ : เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination ลานกิจกรรมหิมะ

J282014 ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า  ศาลเจ้าอิเสะ  ถนนโอคาเงะโยโกะโจ  เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination มิตซุยเอ้าท์เล็ท  เมืองกิฟุ ลานกิจกรรมหิมะ  ทาคายาม่า  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  สะพานนาคะบาชิ  ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  อิออน จัสโก้ ปราสาทโอซาก้า  ตลาดปลาคุโรมง  ศาลเจ้าสุมิโยชิไทฉะ  ดิวตี้ฟรี  ชินไซบาชิ – สนามบินคันไซ (ไม่รวมอาหาร 5 มื้อ) เมนูพิเศษ..บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ / Tobanyaki Set / บุฟเฟ่ต์ชาบูหมูต้นตำรับ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
2 นาโกย่า – ศาลเจ้าอิเสะ – ถนนโอคาเงะโยโกะโจ - เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination มิตซุยเอ้าท์เล็ท - เมืองกิฟุ HASHIMA DAILY HOTEL หรือระดับเดียวกัน
3 ลานกิจกรรมหิมะ - ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – สะพานนาคะบาชิ - ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - อิออน HASHIMA DAILY HOTEL หรือระดับเดียวกัน
4 เกียวโต - วัดไดโกจิ - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น - ปราสาททอง - โอซาก้า TOHO HOTEL หรือระดับเดียวกัน
5 ปราสาทโอซาก้า - ตลาดปลาคุโรมง - ศาลเจ้าสุมิโยชิไทฉะ - ดิวตี้ฟรี - ชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ
6 สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นาโกย่า – ศาลเจ้าอิเสะ – ถนนโอคาเงะโยโกะโจ - เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination มิตซุยเอ้าท์เล็ท - เมืองกิฟุ
 • โรงแรม
 • HASHIMA DAILY HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ลานกิจกรรมหิมะ - ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – สะพานนาคะบาชิ - ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - อิออน
 • โรงแรม
 • HASHIMA DAILY HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เกียวโต - วัดไดโกจิ - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น - ปราสาททอง - โอซาก้า
 • โรงแรม
 • TOHO HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ปราสาทโอซาก้า - ตลาดปลาคุโรมง - ศาลเจ้าสุมิโยชิไทฉะ - ดิวตี้ฟรี - ชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ
 • โรงแรม
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพ
 • โรงแรม