fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า เลสโก นาโกย่า เพลินสโนว์ไวท์ (XJ) 6วัน 3คืน (ZNGO09) – J2819264

รหัสทัวร์ : J2819264
เดินทาง : Dec 19
ระยะเวลา : 6D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า เล่นสกี
ราคาเริ่มต้น

฿ 25,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : นาโกย่า  ศาลเจ้าอิเสะ เมืองกิฟุ ลานกิจกรรมหิมะ  ทาคายาม่า  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  สะพานนาคะบาชิ  ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ เกียวโต  วัดไดโกจิ  ศาลเจ้าเฮอัน  พิธีชงชาญี่ปุ่น  ปราสาททอง  โอซาก้า ปราสาทโอซาก้า ศาลเจ้าสุมิโยชิไทฉะ
ช้อป : ถนนโอคาเงะโยโกะโจ  มิตซุยเอ้าท์เล็ท อิออน จัสโก้ ตลาดปลาคุโรมง ดิวตี้ฟรี  ชินไซบาชิ
พิเศษ : ลานกิจกรรมหิมะ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ที่เที่ยวใหม่ วัดไดโกจิ

J2819264 ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า  ศาลเจ้าอิเสะ  ถนนโอคาเงะโยโกะโจ  มิตซุยเอ้าท์เล็ท  เมืองกิฟุ ลานกิจกรรมหิมะ  ทาคายาม่า  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  สะพานนาคะบาชิ  ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  อิออน จัสโก้ เกียวโต  วัดไดโกจิ  ศาลเจ้าเฮอัน  พิธีชงชาญี่ปุ่น  ปราสาททอง  โอซาก้า ปราสาทโอซาก้า  ตลาดปลาคุโรมง  ศาลเจ้าสุมิโยชิไทฉะ  ดิวตี้ฟรี  ชินไซบาชิ  สนามบินคันไซ (ไม่รวมอาหาร 5 มื้อ)


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม10-15 26,999
13-1825,999
17-2226,99924,999
20-2527,999
ธันวาคม
10-15 26,999
13-1825,999
17-2226,99924,999
20-2527,999

** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
2 นาโกย่า – ศาลเจ้าอิเสะ – ถนนโอคาเงะโยโกะโจ – มิตซุยเอ้าท์เล็ท - เมืองกิฟุ HASHIMA DAILY HOTEL หรือระดับเดียวกัน
3 ลานกิจกรรมหิมะ - ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – สะพานนาคะบาชิ - ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - อิออน จัสโก้ HASHIMA DAILY HOTEL หรือระดับเดียวกัน
4 เกียวโต - วัดไดโกจิ - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น - ปราสาททอง - โอซาก้า SARASA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
5 ปราสาทโอซาก้า - ตลาดปลาคุโรมง - ศาลเจ้าสุมิโยชิไทฉะ - ดิวตี้ฟรี - ชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ
6 สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นาโกย่า – ศาลเจ้าอิเสะ – ถนนโอคาเงะโยโกะโจ – มิตซุยเอ้าท์เล็ท - เมืองกิฟุ
 • โรงแรม
 • HASHIMA DAILY HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ลานกิจกรรมหิมะ - ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – สะพานนาคะบาชิ - ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - อิออน จัสโก้
 • โรงแรม
 • HASHIMA DAILY HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เกียวโต - วัดไดโกจิ - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น - ปราสาททอง - โอซาก้า
 • โรงแรม
 • SARASA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ปราสาทโอซาก้า - ตลาดปลาคุโรมง - ศาลเจ้าสุมิโยชิไทฉะ - ดิวตี้ฟรี - ชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ
 • โรงแรม
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพ
 • โรงแรม