fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า เลสโกซูโม่ซากุระดูโอ้ (XJ) 6วัน 3คืน (ZNGO12) – J282039

รหัสทัวร์ : J282039
เดินทาง :
ระยะเวลา : 6D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า ชมซากุระ ตามฤดูกาล
ราคาเริ่มต้น

฿ 27,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : นาโกย่า  ศาลเจ้าอิเสะ  ถนนโอคาเงะโยโกะโจ เมืองกิฟุ ชมซากุระบริเวณแม่น้ำซาไก  ทาคายาม่า  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  สะพานนาคะบาชิ  ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ เกียวโต  เส้นทางนักปราชญ์  ศาลเจ้าเฮอัน  พิธีชงชาญี่ปุ่น  ปราสาททอง  โอซาก้า ปราสาทโอซาก้า  สวนอนุสรณ์บัมปาคุ
ช้อป : มิตซุยเอ้าท์เล็ท อิออน ตลาดปลาคุโรมง  ดิวตี้ฟรี  ชินไซบาชิ 
กิน : บุฟเฟต์ปิ้งย่างยากินิคุ บุฟเฟ่ต์ชาบูสูตรต้นตำรับ
พิเศษ : ชมซากุระบริเวณแม่น้ำซาไก (ในช่วงฤดู)

J282039 ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า  ศาลเจ้าอิเสะ  ถนนโอคาเงะโยโกะโจ  มิตซุยเอ้าท์เล็ท  เมืองกิฟุ ชมซากุระบริเวณแม่น้ำซาไก  ทาคายาม่า  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  สะพานนาคะบาชิ  ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  อิออน เกียวโต  เส้นทางนักปราชญ์  ศาลเจ้าเฮอัน  พิธีชงชาญี่ปุ่น  ปราสาททอง  โอซาก้า ปราสาทโอซาก้า  สวนอนุสรณ์บัมปาคุ  ตลาดปลาคุโรมง  ดิวตี้ฟรี  ชินไซบาชิ  สนามบินคันไซ (ไม่รวมอาหาร 5 มื้อ) พิเศษ!! เมนู บุฟเฟต์ปิ้งย่างยากินิคุ / บุฟเฟ่ต์ชาบูสูตรต้นตำรับ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
2 นาโกย่า - ศาลเจ้าอิเสะ - ถนนโอคาเงะโยโกะโจ - มิตซุยเอ้าท์เล็ท - เมืองกิฟุ HASHIMA DAILY HOTEL หรือระดับเดียวกัน
3 ชมซากุระบริเวณแม่น้ำซาไก - ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - สะพานนาคะบาชิ - ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - อิออน HASHIMA DAILY HOTEL หรือระดับเดียวกัน
4 เกียวโต - เส้นทางนักปราชญ์ - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น - ปราสาททอง - โอซาก้า WBF OSAKA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
5 ปราสาทโอซาก้า - สวนอนุสรณ์บัมปาคุ - ตลาดปลาคุโรมง - ดิวตี้ฟรี - ชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ
6 สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นาโกย่า - ศาลเจ้าอิเสะ - ถนนโอคาเงะโยโกะโจ - มิตซุยเอ้าท์เล็ท - เมืองกิฟุ
 • โรงแรม
 • HASHIMA DAILY HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ชมซากุระบริเวณแม่น้ำซาไก - ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - สะพานนาคะบาชิ - ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - อิออน
 • โรงแรม
 • HASHIMA DAILY HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เกียวโต - เส้นทางนักปราชญ์ - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น - ปราสาททอง - โอซาก้า
 • โรงแรม
 • WBF OSAKA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ปราสาทโอซาก้า - สวนอนุสรณ์บัมปาคุ - ตลาดปลาคุโรมง - ดิวตี้ฟรี - ชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ
 • โรงแรม
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพ
 • โรงแรม