fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN นาโกย่า ทาคายาม่า มัตสึโมโต้ เกียวโต โอซาก้า นารา (TG) 7วัน 5คืน ZGNGO-2402TG – J2824270

รหัสทัวร์ : J2824270
เดินทาง : Mar 2024
ระยะเวลา : 7D5N

ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN นาโกย่า ทาคายาม่า มัตสึโมโต้ เกียวโต โอซาก้า นารา (TG) 7วัน 5คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 59,990

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ทาคายาม่า  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  สะพานนาคะบาชิ  มัตสึโมโต้  ปราสาทมัตสึโมโต้  ไร่วาซาบิไดโอะ  ย่านเมืองเก่าคาวาระมาจิ  อิออน มอลล์  เกียวโต  วัดคิโยมิสึ  ถนนสายกาน้ำชา  พิธีชงชาญี่ปุ่น  ทางเดินนักปราชญ์  โอซาก้า  ชินไซบาชิ  อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย (ไม่มีรภให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  นารา  วัดโทไดจิ  วัดดารุมาจิ  ดิวตี้ฟรี  ปราสาทโอซาก้า  ซินเซไก  ปราสาทวากายาม่า  ตลาดปลาคุโรชิโอะ   ริงกุเอ้าท์เล็ท
กิน : พิเศษ!! เมนูเซ็ตหมูย่างใบโฮบะ / บุฟเฟ่ต์ชาบูสูตรต้นตำรับ
พิเศษ : อิสระ 1 วันหรือเลือกซื้อทัวร์ Universal/ ชมฤดูซากุระบาน

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น  ทาคายาม่า  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  สะพานนาคะบาชิ  มัตสึโมโต้  ปราสาทมัตสึโมโต้  ไร่วาซาบิไดโอะ  ย่านเมืองเก่าคาวาระมาจิ  อิออน มอลล์  เกียวโต  วัดคิโยมิสึ  ถนนสายกาน้ำชา  พิธีชงชาญี่ปุ่น  ทางเดินนักปราชญ์  โอซาก้า  ชินไซบาชิ  อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย (ไม่มีรภให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  นารา  วัดโทไดจิ  วัดดารุมาจิ  ดิวตี้ฟรี  ปราสาทโอซาก้า  ซินเซไก  ปราสาทวากายาม่า  ตลาดปลาคุโรชิโอะ   ริงกุเอ้าท์เล็ท  สนามบินคันไซ  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคมSold Out59,990
มีนาคม
Sold Out59,990ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น - ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - สะพานนาคะบาชิ - มัตสึโมโต้ Matsumoto Area Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
3 ปราสาทมัตสึโมโต้ -ไร่วาซาบิไดโอะ-ย่านเมืองเก่าคาวาระมาจิ - อิออน มอลล์ Nagoya Area Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
4 เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ถนนสายกาน้ำชา - พิธีชงชาญี่ปุ่น -ทางเดินนักปราชญ์ - โอซาก้า - ชินไซบาชิ Osaka Area Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
5 อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย (ไม่มีรภให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) Osaka Area Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
6 นารา-วัดโทไดจิ-วัดดารุมาจิ- ดิวตี้ฟรี – ปราสาทโอซาก้า- ซินเซไก Osaka Area Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
7 ปราสาทวากายาม่า-ตลาดปลาคุโรชิโอะ- ริงกุเอ้าท์เล็ท - สนามบินคันไซ - สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น - ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - สะพานนาคะบาชิ - มัตสึโมโต้
 • โรงแรม
 • Matsumoto Area Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ปราสาทมัตสึโมโต้ -ไร่วาซาบิไดโอะ-ย่านเมืองเก่าคาวาระมาจิ - อิออน มอลล์
 • โรงแรม
 • Nagoya Area Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ถนนสายกาน้ำชา - พิธีชงชาญี่ปุ่น -ทางเดินนักปราชญ์ - โอซาก้า - ชินไซบาชิ
 • โรงแรม
 • Osaka Area Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย (ไม่มีรภให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
 • โรงแรม
 • Osaka Area Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นารา-วัดโทไดจิ-วัดดารุมาจิ- ดิวตี้ฟรี – ปราสาทโอซาก้า- ซินเซไก
 • โรงแรม
 • Osaka Area Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ปราสาทวากายาม่า-ตลาดปลาคุโรชิโอะ- ริงกุเอ้าท์เล็ท - สนามบินคันไซ - สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม