fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น นา โกย่า ทาคายาม่า โอซาก้า เลสโก นาโกย่า เพลินสโนว์สีขาว (JL) 6วัน 3คืน (ZNGO08) – J2819265

รหัสทัวร์ : J2819265
เดินทาง : Dec 19-Mar 20
ระยะเวลา : 6D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น นา โกย่า ทาคายาม่า โอซาก้า เล่นสกี อิสระ 1 วัน
ราคาเริ่มต้น

฿ 30,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ทาคายาม่า  หมู่บ้านชิราคาวะโกะ  ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ลานกิจกรรมหิมะ  ศาลเจ้าเฮอัน  พิธีชงชา  ปราสาททอง  ศาลเจ้าคิตาโน่ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ปราสาทโอซาก้า  ศาลเจ้าสุมิโยชิไทฉะ 
ช้อป : อิออน มอลล์ ริงกุเอ้าท์เล็ท ตลาดปลาคุโรมง  ดิวตี้ฟรี  ชินไซบาชิ
กิน : บุฟเฟ่ต์ชาบูหมู
พิเศษ : เล่นสกี อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ

J2819265 ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า  ทาคายาม่า  หมู่บ้านชิราคาวะโกะ  ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ อิออน มอลล์ ลานกิจกรรมหิมะ  ศาลเจ้าเฮอัน  พิธีชงชา  ปราสาททอง  ศาลเจ้าคิตาโน่  ริงกุเอ้าท์เล็ท อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ปราสาทโอซาก้า  ศาลเจ้าสุมิโยชิไทฉะ  ตลาดปลาคุโรมง  ดิวตี้ฟรี  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ  สนามบินคันไซ (ไม่รวมอาหาร 6 มื้อ) พิเศษ…บุฟเฟ่ต์ชาบูหมู


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์21-2631,999
กุมภาพันธ์
21-2631,999
มีนาคม13-1831,999
มีนาคม
13-1831,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
2 นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ อิออน มอลล์ HOTEL KOYO หรือระดับเดียวกัน
3 ลานกิจกรรมหิมะ - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชา - ปราสาททอง - ศาลเจ้าคิตาโน่ – ริงกุเอ้าท์เล็ท TOHO HOTEL หรือระดับเดียวกัน
4 อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ TOHO HOTEL หรือระดับเดียวกัน
5 ปราสาทโอซาก้า – ศาลเจ้าสุมิโยชิไทฉะ - ตลาดปลาคุโรมง - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ
6 สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ อิออน มอลล์
 • โรงแรม
 • HOTEL KOYO หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ลานกิจกรรมหิมะ - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชา - ปราสาททอง - ศาลเจ้าคิตาโน่ – ริงกุเอ้าท์เล็ท
 • โรงแรม
 • TOHO HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
 • โรงแรม
 • TOHO HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ปราสาทโอซาก้า – ศาลเจ้าสุมิโยชิไทฉะ - ตลาดปลาคุโรมง - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ
 • โรงแรม
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม