fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า ทาเทยาม่า เลสโก ซูโม่เจแปนแอลป์ (XJ) 5วัน 3คืน (ZNGO13) – J282074

รหัสทัวร์ : J282074
เดินทาง :
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า ทาเทยาม่า กำแพงหิมะบนเทือกเขาเจแปน แอลป์
ราคาเริ่มต้น

฿ 25,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : นาโกย่า  ทาคายาม่า  หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ เส้นทางสายโรแมนติค  กำแพงหิมะบนเทือกเขาเจแปน แอลป์ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) สวนดอกไม้บ๊กกะโน๊ะ ซาโตะ  ศาลเจ้าโอสึคันนง
ช้อป : อิออน มอลล์ ถนนช้อปปิ้งโอสุ มิตซุยเอ้าท์เล็ท
กิน : ชาบูหมูสไตล์ญี่ปุ่น / โทปันยากิหมูสไตลืญี่ปุ่น
พิเศษ : กำแพงหิมะบนเทือกเขาเจแปน แอลป์ / สวนดอกไม้บ๊กกะโน๊ะ ซาโตะ / แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ

J282074 ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า  ทาคายาม่า  หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  อิออน มอลล์ เส้นทางสายโรแมนติค  กำแพงหิมะบนเทือกเขาเจแปน แอลป์ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) สวนดอกไม้บ๊กกะโน๊ะ ซาโตะ  ศาลเจ้าโอสึคันนง  ถนนช้อปปิ้งโอสุ  นาโกย่า  มิตซุยเอ้าท์เล็ท สนามบินนาโกย่า (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ!! เมนู ชาบูหมูสไตล์ญี่ปุ่น / โทปันยากิหมูสไตล์ญี่ปุ่น + แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
2 นาโกย่า - ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - อิออน มอลล์ ITOEN HOTEL ASAMANOYU หรือระดับเดียวกัน
3 เส้นทางสายโรแมนติค - กำแพงหิมะบนเทือกเขาเจแปน แอลป์ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) GUJYO VACANCE MURA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
4 สวนดอกไม้บ๊กกะโน๊ะ ซาโตะ - ศาลเจ้าโอสึคันนง - ถนนช้อปปิ้งโอสุ - นาโกย่า - มิตซุยเอ้าท์เล็ท HOTEL KOYO หรือระดับเดียวกัน
5 สนามบินนาโกย่า - กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นาโกย่า - ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - อิออน มอลล์
 • โรงแรม
 • ITOEN HOTEL ASAMANOYU หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เส้นทางสายโรแมนติค - กำแพงหิมะบนเทือกเขาเจแปน แอลป์ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
 • โรงแรม
 • GUJYO VACANCE MURA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สวนดอกไม้บ๊กกะโน๊ะ ซาโตะ - ศาลเจ้าโอสึคันนง - ถนนช้อปปิ้งโอสุ - นาโกย่า - มิตซุยเอ้าท์เล็ท
 • โรงแรม
 • HOTEL KOYO หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนาโกย่า - กรุงเทพฯ
 • โรงแรม