fbpx

ทัวร์เที่ยวนครศรีธรรมราช เมืองคอน สิชล คีรีวง 3วัน 1คืน ZNST01– TH282019

รหัสทัวร์ : TH282019
เดินทาง : Sep-Dec
ระยะเวลา : 3D1N

ทัวร์เที่ยวนครศรีธรรมราช เมืองคอน สิชล คีรีวง 3วัน 1คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 2,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : วัดเจดีย์ไอ้ไข่ วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) ศาลหลักเมือง วัดมหาธาตุ วรมหาวิหาร คีรีวง คาเฟ่ ณ บ้านเล็กกลางหุบเขา สะพานบ้านคีรีวง

ทัวร์เที่ยวนครศรีธรรมราช เมืองคอน สิชล คีรีวง 3วัน 1คืน ปั๊ม ปตท. วิภาวดีขาออก ฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นครศรีธรรมราช วัดเจดีย์ไอ้ไข่ วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) ศาลหลักเมือง วัดมหาธาตุ วรมหาวิหาร คีรีวง คาเฟ่ ณ บ้านเล็กกลางหุบเขา สะพานบ้านคีรีวง ร้านของฝากติดไม้ ติดมือ กรุงเทพฯ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน4-62,999
กันยายน
4-62,999
ตุลาคม11-13 / 23-252,999
ตุลาคม
11-13 / 23-252,999
ธันวาคม4-6 / 5-7 / 10-12 / 11-132,999
31-23,999
ธันวาคม
4-6 / 5-7 / 10-12 / 11-132,999
31-23,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ปั๊ม ปตท. วิภาวดีขาออก ฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2 นครศรีธรรมราช – วัดเจดีย์ไอ้ไข่ – วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) – ศาลหลักเมือง – วัดมหาธาตุ วรมหาวิหาร โรงแรม IBIZ BOUTIQUE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
3 คีรีวง – คาเฟ่ ณ บ้านเล็กกลางหุบเขา – สะพานบ้านคีรีวง – ร้านของฝากติดไม้ ติดมือ – กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ปั๊ม ปตท. วิภาวดีขาออก ฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นครศรีธรรมราช – วัดเจดีย์ไอ้ไข่ – วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) – ศาลหลักเมือง – วัดมหาธาตุ วรมหาวิหาร
 • โรงแรม
 • โรงแรม IBIZ BOUTIQUE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • คีรีวง – คาเฟ่ ณ บ้านเล็กกลางหุบเขา – สะพานบ้านคีรีวง – ร้านของฝากติดไม้ ติดมือ – กรุงเทพฯ
 • โรงแรม