fbpx

ทัวร์นครราชสีมา มินิไลท์แอนด์ซาวน์พิมาย สวนสัตว์นครราชสีมา ฟลอร่าปาร์ควังน้ำเขียว 2วัน 1คืน JNL-IS35 – TH082136

รหัสทัวร์ : TH082136
เดินทาง : Mar 2021
ระยะเวลา : 2D1N

ทัวร์นครราชสีมา มินิไลท์แอนด์ซาวน์พิมาย 2วัน 1คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 2,499

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : นครราชสีมา  แวะสักการะ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี  แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมาย  ปราสาทหินพิมาย ชม การแสดง แสง สี เสียง “Mini Light and Sound” มินิไลท์แอนด์ซาวน์พิมาย สวนสัตว์นครราชสีมา  ฟลอร่า ปาร์ค วังน้ำเขียว

นครราชสีมา  แวะสักการะ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี  แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมาย  ปราสาทหินพิมาย ชม การแสดง แสง สี เสียง “Mini Light and Sound” มินิไลท์แอนด์ซาวน์พิมาย สวนสัตว์นครราชสีมา  ฟลอร่า ปาร์ค วังน้ำเขียว


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม6-72,499
มีนาคม
6-72,499ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 นครราชสีมา -  แวะสักการะ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี - แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมาย - ปราสาทหินพิมาย - ชม การแสดง แสง สี เสียง “Mini Light and Sound” มินิไลท์แอนด์ซาวน์พิมาย โรงแรม แรบบิท โฮเทล พิมาย หรือเทียบเท่า
2 สวนสัตว์นครราชสีมา - ฟลอร่า ปาร์ค วังน้ำเขียว
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นครราชสีมา -  แวะสักการะ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี - แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมาย - ปราสาทหินพิมาย - ชม การแสดง แสง สี เสียง “Mini Light and Sound” มินิไลท์แอนด์ซาวน์พิมาย
 • โรงแรม
 • โรงแรม แรบบิท โฮเทล พิมาย หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สวนสัตว์นครราชสีมา - ฟลอร่า ปาร์ค วังน้ำเขียว
 • โรงแรม