fbpx

ทัวร์เที่ยวนครศรีธรรมราช เมืองคอน คีรีวง สิชล ขนอม 2วัน 1คืน ZNST04 – TH282031

รหัสทัวร์ : TH282031
เดินทาง : Sep-Dec
ระยะเวลา : 2D1N

ทัวร์เมืองคอน คีรีวง สิชล ขนอม 2วัน 1คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 4,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : แกรนด์แคนยอน ขนอม สะพานไม้อ่าวเตล็ด สิชล วัดเจดีย์ไอ้ไข่ วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) ศาลหลักเมือง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร บ้านคีรีวง สะพานบ้านคีรีวง

ทัวร์เที่ยวนครศรีธรรมราช เมืองคอน คีรีวง สิชล ขนอม 2วัน 1คืน สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินนครศรีธรรมราช ขนอม แกรนด์แคนยอน ขนอม สะพานไม้อ่าวเตล็ด สิชล วัดเจดีย์ไอ้ไข่ วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) ศาลหลักเมือง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร บ้านคีรีวง สะพานบ้านคีรีวง ร้านขายของฝาก สนามบินนครศรีธรรมราช


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน25-265,999
กันยายน
25-265,999
ตุลาคม2-35,999
8-9 / 15-16 / 16-17 / 29-304,999
22-235,999
ตุลาคม
2-35,999
8-9 / 15-16 / 16-17 / 29-304,999
22-235,999
พฤศจิกายน5-6 / 12-13 / 19-20 / 26-274,999
พฤศจิกายน
5-6 / 12-13 / 19-20 / 26-274,999
ธันวาคม4-5 / 11-12 / 24-255,999
19-204,999
ธันวาคม
4-5 / 11-12 / 24-255,999
19-204,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนครศรีธรรมราช – ขนอม – แกรนด์แคนยอน ขนอม – สะพานไม้อ่าวเตล็ด – สิชล – วัดเจดีย์ไอ้ไข่ – วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) IBIZ BOUTIQUE HOTEL หรือเทียบเท่า
2 ศาลหลักเมือง – วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร – บ้านคีรีวง – สะพานบ้านคีรีวง – ร้านขายของฝาก – สนามบิน นครศรีธรรมราช – สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนครศรีธรรมราช – ขนอม – แกรนด์แคนยอน ขนอม – สะพานไม้อ่าวเตล็ด – สิชล – วัดเจดีย์ไอ้ไข่ – วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ)
 • โรงแรม
 • IBIZ BOUTIQUE HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศาลหลักเมือง – วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร – บ้านคีรีวง – สะพานบ้านคีรีวง – ร้านขายของฝาก – สนามบิน นครศรีธรรมราช – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม