fbpx

ทัวร์น่าน บ่อเกลือ ปัว สะปัน 3วัน 2คืน ZNAN09 – TH282176

รหัสทัวร์ : TH282176
เดินทาง : May-Oct 2021
ระยะเวลา : 3D2N

ทัวร์น่าน บ่อเกลือ ปัว สะปัน 3วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 8,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เฮืองฮังต่อ  วัดศรีพันต้น  วัดมิ่งเมือง  วัดพระธาตุช้างค้ำ  วัดภูมินทร์  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน  โบราณสถานวัดน้อย  ซุ้มลีลาวดี  วัดพระธาตุแช่แห้ง  วัดพระธาตุเขาน้อย  ถนนคนเดินน่าน  เดอะวิว@กิ่วม่วง  ถนนหมายเลข 3  บอเกลือวินเธาว์  บ้านสะปัน  จุดชมวิวดอยภูคา 1715  โกโก้ วอลเล่ย์ คาเฟ่  วัดภูเก็ต  กาแฟไทลื้อ  ลำดวนผ้าทอ  ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ  วัดศรีมงคล (วัดก๋ง)  คาเฟ่บ้านนาก๋างโต้ง
กิน : พิซซ่าเห็ด

สนามบินน่านนคร  เฮืองฮังต่อ  วัดศรีพันต้น  วัดมิ่งเมือง  วัดพระธาตุช้างค้ำ  วัดภูมินทร์  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน  โบราณสถานวัดน้อย  ซุ้มลีลาวดี  วัดพระธาตุแช่แห้ง  วัดพระธาตุเขาน้อย  ถนนคนเดินน่าน  เดอะวิว@กิ่วม่วง  ถนนหมายเลข 3  บอเกลือวินเธาว์  บ้านสะปัน  จุดชมวิวดอยภูคา 1715  โกโก้ วอลเล่ย์ คาเฟ่  วัดภูเก็ต  กาแฟไทลื้อ  ลำดวนผ้าทอ  ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ  วัดศรีมงคล (วัดก๋ง)  คาเฟ่บ้านนาก๋างโต้ง  สนามบินน่านนคร


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤษภาคม1-3 / 2-4 (วันแรงงาน) / 17-198,999
7-9 / 14-16 / 21-23 / 28-309,999
พฤษภาคม
1-3 / 2-4 (วันแรงงาน) / 17-198,999
7-9 / 14-16 / 21-23 / 28-309,999
มิถุนายน21-238,999
4-6 / 11-13 / 18-20 / 25-279,999
มิถุนายน
21-238,999
4-6 / 11-13 / 18-20 / 25-279,999
กรกฎาคม19-218,999
2-4 / 9-11 / 16-18 / 30-1 ส.ค.9,999
24-26 / 25-27 (วันเฉลิม ร.10)11,999
กรกฎาคม
19-218,999
2-4 / 9-11 / 16-18 / 30-1 ส.ค.9,999
24-26 / 25-27 (วันเฉลิม ร.10)11,999
สิงหาคม23-258,999
6-8 / 20-22 / 27-299,999
12-14 (วันแม่)11,999
สิงหาคม
23-258,999
6-8 / 20-22 / 27-299,999
12-14 (วันแม่)11,999
กันยายน20-228,999
3-5 / 10-12 / 17-19 / 24-269,999
กันยายน
20-228,999
3-5 / 10-12 / 17-19 / 24-269,999
ตุลาคม18-208,999
1-3 / 29-319,999
8-10 / 15-1710,999
23-25 (วันปิยมหาราช)11,999
ตุลาคม
18-208,999
1-3 / 29-319,999
8-10 / 15-1710,999
23-25 (วันปิยมหาราช)11,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินน่านนคร – เฮืองฮังต่อ – วัดศรีพันต้น – วัดมิ่งเมือง – วัดพระธาตุช้างค้ำ – วัดภูมินทร์ – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน – โบราณสถานวัดน้อย – ซุ้มลีลาวดี – วัดพระธาตุแช่แห้ง – วัดพระธาตุเขาน้อย – ถนนคนเดินน่าน ชมนา รีสอร์ท / ลีลาวดี รีสอร์ท หรือเทียบเท่า
2 เดอะวิว@กิ่วม่วง – ถนนหมายเลข 3 – บอเกลือวินเธาว์ – บ้านสะปัน – จุดชมวิวดอยภูคา 1715 – โกโก้ วอลเล่ย์ คาเฟ่ ฮัก ปัว โฮเทล หรือเทียบเท่า
3 วัดภูเก็ต – กาแฟไทลื้อ – ลำดวนผ้าทอ – ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ – วัดศรีมงคล (วัดก๋ง) – คาเฟ่บ้านนาก๋างโต้ง – สนามบินน่านนคร
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินน่านนคร – เฮืองฮังต่อ – วัดศรีพันต้น – วัดมิ่งเมือง – วัดพระธาตุช้างค้ำ – วัดภูมินทร์ – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน – โบราณสถานวัดน้อย – ซุ้มลีลาวดี – วัดพระธาตุแช่แห้ง – วัดพระธาตุเขาน้อย – ถนนคนเดินน่าน
 • โรงแรม
 • ชมนา รีสอร์ท / ลีลาวดี รีสอร์ท หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เดอะวิว@กิ่วม่วง – ถนนหมายเลข 3 – บอเกลือวินเธาว์ – บ้านสะปัน – จุดชมวิวดอยภูคา 1715 – โกโก้ วอลเล่ย์ คาเฟ่
 • โรงแรม
 • ฮัก ปัว โฮเทล หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดภูเก็ต – กาแฟไทลื้อ – ลำดวนผ้าทอ – ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ – วัดศรีมงคล (วัดก๋ง) – คาเฟ่บ้านนาก๋างโต้ง – สนามบินน่านนคร
 • โรงแรม