fbpx

ทัวร์น่าน สะปัน บ่อเกลือ ปัว 4วัน 2คืน ZNAN10 – TH282178

รหัสทัวร์ : TH282178
เดินทาง : Apr-Oct 2021
ระยะเวลา : 4D2N

ทัวร์น่าน สะปัน บ่อเกลือ ปัว 4วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 6,599

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : จังหวัดน่าน  เฮืองฮังต่อ กาแฟน่าน  วัดศรีพันต้น  วัดมิ่งเมือง  วัดพระธาตุช้างค้ำ  วัดภูมินทร์  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน  โบราณสถานวัดน้อย  ซุ้มลีลาวดี  วัดพระธาตุแช่แห้ง  วัดพระธาตุเขาน้อย  ถนนคนเดินน่าน  เดอะวิว@กิ่วม่วง  ถนนหมายเลข 3  บอเกลือวินเธาว์  บ้านสะปัน  จุดชมวิวดอยภูคา 1715  วัดภูเก็ต  โกโก้ วอลเล่ย์ คาเฟ่  ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ  วัดศรีมงคล (วัดก๋ง)  จังหวัดแพร่  พระธาตุช่อแฮ 
กิน : ลิ้มลองพิซซ่าเห็ด ณ ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ

จังหวัดน่าน  เฮืองฮังต่อ กาแฟน่าน  วัดศรีพันต้น  วัดมิ่งเมือง  วัดพระธาตุช้างค้ำ  วัดภูมินทร์  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน  โบราณสถานวัดน้อย  ซุ้มลีลาวดี  วัดพระธาตุแช่แห้ง  วัดพระธาตุเขาน้อย  ถนนคนเดินน่าน  เดอะวิว@กิ่วม่วง  ถนนหมายเลข 3  บอเกลือวินเธาว์  บ้านสะปัน  จุดชมวิวดอยภูคา 1715  วัดภูเก็ต  โกโก้ วอลเล่ย์ คาเฟ่  ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ  วัดศรีมงคล (วัดก๋ง)  จังหวัดแพร่  พระธาตุช่อแฮ  กรุงเทพฯ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน22-256,599
29-2 พ.ค. (วันแรงงาน)7,599
เมษายน
22-256,599
29-2 พ.ค. (วันแรงงาน)7,599
พฤษภาคม6-9 / 13-16 / 20-23 / 27-306,599
พฤษภาคม
6-9 / 13-16 / 20-23 / 27-306,599
มิถุนายน3-6 / 10-13 / 17-20 / 24-276,599
มิถุนายน
3-6 / 10-13 / 17-20 / 24-276,599
กรกฎาคม1-4 / 8-11 / 15-186,599
23-26 / 25-28 (วันเฉลิม ร.10)7,599
กรกฎาคม
1-4 / 8-11 / 15-186,599
23-26 / 25-28 (วันเฉลิม ร.10)7,599
สิงหาคม5-8 / 12-15 / 19-22 / 26-296,599
สิงหาคม
5-8 / 12-15 / 19-22 / 26-296,599
กันยายน2-5 / 9-12 / 16-19 / 23-266,599
กันยายน
2-5 / 9-12 / 16-19 / 23-266,599
ตุลาคม1-4 / 7-10 / 14-17 / 28-316,599
22-25 (วันปิยมหาราช)7,599
ตุลาคม
1-4 / 7-10 / 14-17 / 28-316,599
22-25 (วันปิยมหาราช)7,599

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 จุดนัดพบ – ปั้มน้ำมัน ปตท. วิภาวดีขาออก ตรงข้ามมหาลัยหอการค้าไทย – จังหวัดน่าน
2 เฮืองฮังต่อ กาแฟน่าน – วัดศรีพันต้น – วัดมิ่งเมือง – วัดพระธาตุช้างค้ำ – วัดภูมินทร์ – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน – โบราณสถานวัดน้อย – ซุ้มลีลาวดี – วัดพระธาตุแช่แห้ง – วัดพระธาตุเขาน้อย – ถนนคนเดินน่าน ชมนา รีสอร์ท / ลีลาวดี รีสอร์ท หรือเทียบเท่า
3 เดอะวิว@กิ่วม่วง – ถนนหมายเลข 3 – บอเกลือวินเธาว์ – บ้านสะปัน – จุดชมวิวดอยภูคา 1715 – วัดภูเก็ต – โกโก้ วอลเล่ย์ คาเฟ่ ฮัก ปัว โฮเทล หรือเทียบเท่า
4 ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ – วัดศรีมงคล (วัดก๋ง) – จังหวัดแพร่ – พระธาตุช่อแฮ – กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • จุดนัดพบ – ปั้มน้ำมัน ปตท. วิภาวดีขาออก ตรงข้ามมหาลัยหอการค้าไทย – จังหวัดน่าน
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เฮืองฮังต่อ กาแฟน่าน – วัดศรีพันต้น – วัดมิ่งเมือง – วัดพระธาตุช้างค้ำ – วัดภูมินทร์ – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน – โบราณสถานวัดน้อย – ซุ้มลีลาวดี – วัดพระธาตุแช่แห้ง – วัดพระธาตุเขาน้อย – ถนนคนเดินน่าน
 • โรงแรม
 • ชมนา รีสอร์ท / ลีลาวดี รีสอร์ท หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เดอะวิว@กิ่วม่วง – ถนนหมายเลข 3 – บอเกลือวินเธาว์ – บ้านสะปัน – จุดชมวิวดอยภูคา 1715 – วัดภูเก็ต – โกโก้ วอลเล่ย์ คาเฟ่
 • โรงแรม
 • ฮัก ปัว โฮเทล หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ – วัดศรีมงคล (วัดก๋ง) – จังหวัดแพร่ – พระธาตุช่อแฮ – กรุงเทพฯ
 • โรงแรม