fbpx

ทัวร์แอ่วน่านวันหยุดแรงงาน ปัว บ่อเกลือ สะปัน 3วัน 2คืน ZNAN08 – TH282151

รหัสทัวร์ : TH282151
เดินทาง : May 2021
ระยะเวลา : 3D2N

ทัวร์แอ่วน่านวันหยุดแรงงาน ปัว บ่อเกลือ สะปัน 3วัน 2คืน




ราคาเริ่มต้น

฿ 9,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้





ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : จังหวัดน่าน  เดอะวิว@กิ่วม่วง  ถนนหมายเลข 3 อ.ปัว บ่อเกลือสินเธาว์  บ้านสะปัน  จุดชมวิวดอบภูคา 1715  วัดภูเก็ต  ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ  วัดศรีมงคล (วัดก๋ง)  อำเภอเมืองน่าน  บ้านนาก๋างโต้ง  พระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง  วัดพระธาตุเขาน้อย  ถนนคนเดินเมืองน่าน หรือ ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน  วัดศรีพันตัน  วัดมิ่งเมือง  วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร  ซุ้มต้นลีลาวดีหรือต้นลั่นทม  เฮือนฮังต่อ กาแฟน่าน  วัดภูมินทร์  พระอุโบสถจตุรมุข

จังหวัดน่าน  เดอะวิว@กิ่วม่วง  ถนนหมายเลข 3 อ.ปัว บ่อเกลือสินเธาว์  บ้านสะปัน  จุดชมวิวดอบภูคา 1715  วัดภูเก็ต  ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ  วัดศรีมงคล (วัดก๋ง)  อำเภอเมืองน่าน  บ้านนาก๋างโต้ง  พระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง  วัดพระธาตุเขาน้อย  ถนนคนเดินเมืองน่าน หรือ ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน  วัดศรีพันตัน  วัดมิ่งเมือง  วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร  ซุ้มต้นลีลาวดีหรือต้นลั่นทม  เฮือนฮังต่อ กาแฟน่าน  วัดภูมินทร์  พระอุโบสถจตุรมุข


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤษภาคม1-3 / 2-4 (วันแรงงาน)9,999
พฤษภาคม
1-3 / 2-4 (วันแรงงาน)9,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 จังหวัดน่าน – เดอะวิว@กิ่วม่วง – ถนนหมายเลข 3 – อ.ปัว – บ่อเกลือสินเธาว์ – บ้านสะปัน – จุดชมวิวดอบภูคา 1715 – วัดภูเก็ต ฮัก ปัว โฮเทล หรือเทียบเท่า
2 ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ – วัดศรีมงคล (วัดก๋ง) – อำเภอเมืองน่าน – บ้านนาก๋างโต้ง – พระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง – วัดพระธาตุเขาน้อย – ถนนคนเดินเมืองน่าน หรือ ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน ชมนา รีสอร์ท หรือเทียบเท่า
3 วัดศรีพันตัน – วัดมิ่งเมือง – วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร – ซุ้มต้นลีลาวดีหรือต้นลั่นทม – เฮือนฮังต่อ กาแฟน่าน – วัดภูมินทร์ – พระอุโบสถจตุรมุข
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • จังหวัดน่าน – เดอะวิว@กิ่วม่วง – ถนนหมายเลข 3 – อ.ปัว – บ่อเกลือสินเธาว์ – บ้านสะปัน – จุดชมวิวดอบภูคา 1715 – วัดภูเก็ต
 • โรงแรม
 • ฮัก ปัว โฮเทล หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ – วัดศรีมงคล (วัดก๋ง) – อำเภอเมืองน่าน – บ้านนาก๋างโต้ง – พระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง – วัดพระธาตุเขาน้อย – ถนนคนเดินเมืองน่าน หรือ ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน
 • โรงแรม
 • ชมนา รีสอร์ท หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดศรีพันตัน – วัดมิ่งเมือง – วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร – ซุ้มต้นลีลาวดีหรือต้นลั่นทม – เฮือนฮังต่อ กาแฟน่าน – วัดภูมินทร์ – พระอุโบสถจตุรมุข
 • โรงแรม