fbpx

ทัวร์น่าน ปัว สะปัน บ่อเกลือ ดอยภูคา (DD) 3วัน 2คืน ZNAN04 – TH2822018

รหัสทัวร์ : TH2822018
เดินทาง : Mar-Jun 2022
ระยะเวลา : 3D2N

ทัวร์น่าน ปัว สะปัน บ่อเกลือ ดอยภูคา (DD) 3วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 8,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เฮืองฮังต่อ  วัดศรีพันต้น  วัดมิ่งเมือง  วัดพระธาตุช้างค้ำ  วัดภูมินทร์  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน  โบราณสถานวัดน้อย  ซุ้มลีลาวดี  วัดพระธาตุแช่แห้ง  วัดพระธาตุเขาน้อย  ถนนคนเดินน่าน  เดอะวิว@กิ่วม่วง  ถนนหมายเลข 3  บอเกลือวินเธาว์  บ้านสะปัน  จุดชมวิวดอยภูคา 1715  โกโก้ วอลเล่ย์ คาเฟ่  วัดภูเก็ต  กาแฟไทลื้อ  ลำดวนผ้าทอ  ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ  วัดศรีมงคล (วัดก๋ง)  คาเฟ่บ้านนาก๋างโต้ง

สนามบินน่านนคร  เฮืองฮังต่อ  วัดศรีพันต้น  วัดมิ่งเมือง  วัดพระธาตุช้างค้ำ  วัดภูมินทร์  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน  โบราณสถานวัดน้อย  ซุ้มลีลาวดี  วัดพระธาตุแช่แห้ง  วัดพระธาตุเขาน้อย  ถนนคนเดินน่าน  เดอะวิว@กิ่วม่วง  ถนนหมายเลข 3  บอเกลือวินเธาว์  บ้านสะปัน  จุดชมวิวดอยภูคา 1715  โกโก้ วอลเล่ย์ คาเฟ่  วัดภูเก็ต  กาแฟไทลื้อ  ลำดวนผ้าทอ  ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ  วัดศรีมงคล (วัดก๋ง)  คาเฟ่บ้านนาก๋างโต้ง  สนามบินน่านนคร


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน27-299,999
เมษายน
27-299,999
พฤษภาคม6-8 / 20-22 / 27-299,999
พฤษภาคม
6-8 / 20-22 / 27-299,999
มิถุนายน10-12 / 17-19 / 24-269,999
มิถุนายน
10-12 / 17-19 / 24-269,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง – สนามบินน่านนคร – เฮืองฮังต่อ – วัดศรีพันต้น – วัดมิ่งเมือง – วัดพระธาตุช้างค้ำ – วัดภูมินทร์ – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน – โบราณสถานวัดน้อย – ซุ้มลีลาวดี – วัดพระธาตุแช่แห้ง – วัดพระธาตุเขาน้อย – ถนนคนเดินน่าน น้ำทองน่าน หรือเทียบเท่า
2 เดอะวิว@กิ่วม่วง – ถนนหมายเลข 3 – บอเกลือวินเธาว์ – บ้านสะปัน – จุดชมวิวดอยภูคา 1715 – โกโก้ วอลเล่ย์ คาเฟ่ ฮัก ปัว โฮเทล หรือเทียบเท่า
3 วัดภูเก็ต – กาแฟไทลื้อ – ลำดวนผ้าทอ – ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ – วัดศรีมงคล (วัดก๋ง) – คาเฟ่บ้านนาก๋างโต้ง – สนามบินน่านนคร – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินดอนเมือง – สนามบินน่านนคร – เฮืองฮังต่อ – วัดศรีพันต้น – วัดมิ่งเมือง – วัดพระธาตุช้างค้ำ – วัดภูมินทร์ – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน – โบราณสถานวัดน้อย – ซุ้มลีลาวดี – วัดพระธาตุแช่แห้ง – วัดพระธาตุเขาน้อย – ถนนคนเดินน่าน
 • โรงแรม
 • น้ำทองน่าน หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เดอะวิว@กิ่วม่วง – ถนนหมายเลข 3 – บอเกลือวินเธาว์ – บ้านสะปัน – จุดชมวิวดอยภูคา 1715 – โกโก้ วอลเล่ย์ คาเฟ่
 • โรงแรม
 • ฮัก ปัว โฮเทล หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดภูเก็ต – กาแฟไทลื้อ – ลำดวนผ้าทอ – ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ – วัดศรีมงคล (วัดก๋ง) – คาเฟ่บ้านนาก๋างโต้ง – สนามบินน่านนคร – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ
 • โรงแรม