ทัวร์น่าน ปัว สะปัน บ่อเกลือ (WE) 3วัน 2คืน ZNAN03 – TH2821128

รหัสทัวร์ : TH2821128
เดินทาง : Nov 2021 - Feb 2022
ระยะเวลา : 3D2N
ราคาเริ่มต้น

฿ 8,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : บ้านนาก๋างโต้ง  อำเภอปัว  วัดศรีมงคล (วัดก๋ง) วัดภูเก็ต กาแฟบ้านไทลื้อ  ลำดวนผ้าทอ  จุดชมวิว 1715  ชมวิวหมู่บ้านสะปัน  บ่อเกลือสินเธาว์โบราณ  สปาเกลือแช่เท้า  ถนนหมายเลข 3  เดอะวิว@ม่วง  ถนนคนเดินน่าน หรือถนนคนเมือง  วัดภูมินทร์  ซุ้มต้นลีลาวดีหรือต้นลั่นทม  วัดมิ่งเมือง
ช้อป : ถนนคนเดินน่าน

สนามบินน่านนคร  บ้านนาก๋างโต้ง  อำเภอปัว  วัดศรีมงคล (วัดก๋ง) วัดภูเก็ต กาแฟบ้านไทลื้อ  ลำดวนผ้าทอ  จุดชมวิว 1715  ชมวิวหมู่บ้านสะปัน  บ่อเกลือสินเธาว์โบราณ  สปาเกลือแช่เท้า  ถนนหมายเลข 3  เดอะวิว@ม่วง  ถนนคนเดินน่าน หรือถนนคนเมือง  วัดภูมินทร์  ซุ้มต้นลีลาวดีหรือต้นลั่นทม  วัดมิ่งเมือง  สนามบินน่านนคร


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน3-5 / 10-12 / 17-19 / 24-268,999
4-6 / 11-13 / 18-20 / 25-279,999
5-7 / 12-14 / 19-21 / 26-2810,999
พฤศจิกายน
3-5 / 10-12 / 17-19 / 24-268,999
4-6 / 11-13 / 18-20 / 25-279,999
5-7 / 12-14 / 19-21 / 26-2810,999
ธันวาคม1-3 / 15-178,999
2-4 / 8-10 / 16-18 / 22-249,999
9-11 (วันรัฐธรรมนูญ) / 17-1910,999
3-5 (วันพ่อแห่งชาติ) / 10-12 (วันรัฐธรรมนูญ)11,999
24-26 (วันคริสต์มาส)12,999
ธันวาคม
1-3 / 15-178,999
2-4 / 8-10 / 16-18 / 22-249,999
9-11 (วันรัฐธรรมนูญ) / 17-1910,999
3-5 (วันพ่อแห่งชาติ) / 10-12 (วันรัฐธรรมนูญ)11,999
24-26 (วันคริสต์มาส)12,999
มกราคม5-7 / 12-14 / 19-21 / 26-288,999
6-8 / 13-15 / 20-22 / 27-299,999
7-9 / 14-16 / 21-23 / 28-3010,999
มกราคม
5-7 / 12-14 / 19-21 / 26-288,999
6-8 / 13-15 / 20-22 / 27-299,999
7-9 / 14-16 / 21-23 / 28-3010,999
กุมภาพันธ์2-4 / 9-11 / 23-258,999
3-5 / 10-12 / 17-199,999
4-6 / 11-13 / 18-2010,999
กุมภาพันธ์
2-4 / 9-11 / 23-258,999
3-5 / 10-12 / 17-199,999
4-6 / 11-13 / 18-2010,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินน่านนคร – บ้านนาก๋างโต้ง – อำเภอปัว – วัดศรีมงคล (วัดก๋ง) – วัดภูเก็ต – กาแฟบ้านไทลื้อ – ลำดวนผ้าทอ ฮัก ปัว โฮเทล หรือเทียบเท่า
2 จุดชมวิว 1715 – ชมวิวหมู่บ้านสะปัน – บ่อเกลือสินเธาว์โบราณ – สปาเกลือแช่เท้า – ถนนหมายเลข 3 - เดอะวิว@ม่วง – ถนนคนเดินน่าน หรือถนนคนเมือง ชมนา รีสอร์ท / ลีลาวดี รีสอร์ท หรือเทียบเท่า
3 วัดภูมินทร์ – ซุ้มต้นลีลาวดีหรือต้นลั่นทม – วัดมิ่งเมือง – สนามบินน่านนคร
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินน่านนคร – บ้านนาก๋างโต้ง – อำเภอปัว – วัดศรีมงคล (วัดก๋ง) – วัดภูเก็ต – กาแฟบ้านไทลื้อ – ลำดวนผ้าทอ
 • โรงแรม
 • ฮัก ปัว โฮเทล หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • จุดชมวิว 1715 – ชมวิวหมู่บ้านสะปัน – บ่อเกลือสินเธาว์โบราณ – สปาเกลือแช่เท้า – ถนนหมายเลข 3 - เดอะวิว@ม่วง – ถนนคนเดินน่าน หรือถนนคนเมือง
 • โรงแรม
 • ชมนา รีสอร์ท / ลีลาวดี รีสอร์ท หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดภูมินทร์ – ซุ้มต้นลีลาวดีหรือต้นลั่นทม – วัดมิ่งเมือง – สนามบินน่านนคร
 • โรงแรม