fbpx

ทัวร์เที่ยวน่าน บ่อเกลือ ปัว 4วัน 2คืน ZNAN01 – TH282015

รหัสทัวร์ : TH282015
เดินทาง : Sep-Dec
ระยะเวลา : 4D2N

ทัวร์เที่ยวน่าน บ่อเกลือ ปัว
ราคาเริ่มต้น

฿ 4,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : วัดภูเก็ต คาเฟ่ กาแฟไทลื้อ ถนนโค้งเลข 3 ถนนหมายเลข 1081 บ่อเกลือสินเธาว์โบราณ จุดชมวิว 1715 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ปัว วัดศรีมงคล (ก๋ง) เฮือนฮังต่อ กาแฟน่าน พระธาตุแช่แห้ง วัดศรีพันตัน วัดมิ่งเมือง ซุ้ม ต้นลีลาวดี วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร วัดภูมินทร์ วัดพระธาตุเขาน้อย วัดพระธาตุช่อแฮ
ช้อป : ถนนคนเดินเมืองน่าน 

ทัวร์เที่ยวน่าน บ่อเกลือ ปัว ปั้มน้ำมัน ปตท. วิภาวดีขาออก ฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า อำเภอปัว วัดภูเก็ต คาเฟ่ กาแฟไทลื้อ ถนนโค้งเลข 3 ถนนหมายเลข 1081 บ่อเกลือสินเธาว์โบราณ จุดชมวิว 1715 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ปัว วัดศรีมงคล (ก๋ง) เฮือนฮังต่อ กาแฟน่าน พระธาตุแช่แห้ง วัดศรีพันตัน วัดมิ่งเมือง ซุ้ม ต้นลีลาวดี วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร วัดภูมินทร์ วัดพระธาตุเขาน้อย ถนนคนเดินเมืองน่าน วัดพระธาตุช่อแฮ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม4-7 / 10-134,999
29-15,999
30-2 / 31-36,999
ธันวาคม
4-7 / 10-134,999
29-15,999
30-2 / 31-36,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ปั้มน้ำมัน ปตท. วิภาวดีขาออก ฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า – อำเภอปัว จังหวัดน่าน
2 จังหวัดน่าน – ปัว – วัดภูเก็ต – คาเฟ่ กาแฟไทลื้อ – ถนนโค้งเลข 3 ถนนหมายเลข 1081 – บ่อเกลือสินเธาว์โบราณ – จุดชมวิว 1715 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา – ปัว ฮักปัว โฮเทล หรือเทียบเท่า
3 วัดศรีมงคล (ก๋ง) – เฮือนฮังต่อ กาแฟน่าน – พระธาตุแช่แห้ง – วัดศรีพันตัน – วัดมิ่งเมือง – ซุ้ม ต้นลีลาวดี –วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร – วัดภูมินทร์ – วัดพระธาตุเขาน้อย – ถนนคนเดินเมืองน่าน โรงแรมน้ำทองน่าน หรือเทียบเท่า
4 จังหวัดน่าน – วัดพระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่ – กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ปั้มน้ำมัน ปตท. วิภาวดีขาออก ฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า – อำเภอปัว จังหวัดน่าน
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • จังหวัดน่าน – ปัว – วัดภูเก็ต – คาเฟ่ กาแฟไทลื้อ – ถนนโค้งเลข 3 ถนนหมายเลข 1081 – บ่อเกลือสินเธาว์โบราณ – จุดชมวิว 1715 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา – ปัว
 • โรงแรม
 • ฮักปัว โฮเทล หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดศรีมงคล (ก๋ง) – เฮือนฮังต่อ กาแฟน่าน – พระธาตุแช่แห้ง – วัดศรีพันตัน – วัดมิ่งเมือง – ซุ้ม ต้นลีลาวดี –วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร – วัดภูมินทร์ – วัดพระธาตุเขาน้อย – ถนนคนเดินเมืองน่าน
 • โรงแรม
 • โรงแรมน้ำทองน่าน หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • จังหวัดน่าน – วัดพระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่ – กรุงเทพฯ
 • โรงแรม