fbpx

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง เลสโก สายรุ้งตัวแม่ (TG) 5วัน 4คืน (ZTPE22) – TW282004

รหัสทัวร์ : TW282004
เดินทาง : Mar - May
ระยะเวลา : 5D4N

ทัวร์ไต้หวัน หมู่บ้านสายรุ้ง ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ ทานอาหารกลางวันบนชั้น 86 ของตึกไทเป 101 แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน การบินไทย
ราคาเริ่มต้น

฿ 22,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เจียอี้  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง  ร้านกาแฟ  ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ  ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา ไทเป ตึกไทเป 101 พร้อมทานอาหารกลางวันบนชั้น 86  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ถนน LOVE LANE  สะพานคู่รัก  วัดเทียนหยวน
ช้อป : ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต Mitsui Outlet Park
กิน : รับประทานอาหารชั้น 86 บน ตึกไทเป 101 เมนู STEAMER FEAST ที่รวมเมนูนึ่งมากหมายหลากหลาย เสี่ยวหลงเปา บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน ซีฟู้ด
พิเศษ : หมู่บ้านสายรุ้ง ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ ถนน LOVE LANE ตึกไทเป 101 พร้อมทานอาหารกลางวันบนชั้น 86 แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน

TW282004 ทัวร์ไต้หวัน เจียอี้  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ร้านชา เมืองไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง  ร้านกาแฟ  ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ  ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา ไทเป  ร้านสร้อยสุขภาพ  ร้านพายสับปะรด  ตึกไทเป 101 พร้อมทานอาหารกลางวันบนชั้น 86  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ถนน LOVE LANE  สะพานคู่รัก  วัดเทียนหยวน  ร้านคอสเมติก  Mitsui Outlet Park (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) พิเศษ!! รับประทานอาหารชั้น 86 บน ตึกไทเป 101 / เมนู STEAMER FEAST ที่รวมเมนูนึ่งมากหมายหลากหลาย / เสี่ยวหลงเปา / บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / ซีฟู้ด + แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม06-1022,999
13-17 / 20-2424,999
มีนาคม
06-1022,999
13-17 / 20-2424,999
เมษายน02-0625,999
09-1326,999
24-2824,999
เมษายน
02-0625,999
09-1326,999
24-2824,999
พฤษภาคม01-05 / 02-0626,999
15-19 / 22-2624,999
พฤษภาคม
01-05 / 02-0626,999
15-19 / 22-2624,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เจียอี้ SANKAI KAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
2 ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง SUN HOT SPRING & RESORT หรือ FRESHFIELDS HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
3 หมู่บ้านสายรุ้ง – ร้านกาแฟ – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา TALMUD HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
4 ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 พร้อมทานอาหารกลางวันบนชั้น 86 – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต Funsin Hotel หรือระดับเทียบเท่า
5 ถนน LOVE LANE – สะพานคู่รัก – วัดเทียนหยวน – ร้านคอสเมติก – Mitsui Outlet Park – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เจียอี้
 • โรงแรม
 • SANKAI KAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
 • โรงแรม
 • SUN HOT SPRING & RESORT หรือ FRESHFIELDS HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หมู่บ้านสายรุ้ง – ร้านกาแฟ – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา
 • โรงแรม
 • TALMUD HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 พร้อมทานอาหารกลางวันบนชั้น 86 – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
 • โรงแรม
 • Funsin Hotel หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ถนน LOVE LANE – สะพานคู่รัก – วัดเทียนหยวน – ร้านคอสเมติก – Mitsui Outlet Park – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม