fbpx

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป เลสโก จุใจตัวพ่อ (SL) 5วัน 3คืน (ZTPE41) – TW281966

รหัสทัวร์ : TW281966
เดินทาง : Mar - May
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก ที่พักระดับ 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น

฿ 13,878 ฿ 12,878

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : หนานโถว  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวิ่นหวู่ ไทจง  หมู่บ้านสายรุ้ง ไทเป  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น 
ช้อป : ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดปลาไทเป
กิน : ปลาประธานาธิบดี บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน ซีฟู้ด เสี่ยวหลงเปา
พิเศษ : แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน + ที่พักระดับ 4 ดาว

TW281966 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน หนานโถว  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวิ่นหวู่  ร้านชาอู่หลง  ไทจง  หมู่บ้านสายรุ้ง  ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  ไทเป  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น  ร้านเครื่องสำอาง  ตลาดปลาไทเป (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ..เมนู ปลาประธานาธิบดี / บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / ซีฟู้ด / เสี่ยวหลงเปา + แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน + ที่พักระดับ 4 ดาว


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์27-02 มี.ค. / 28-03 มี.ค.14,87812,878
กุมภาพันธ์
27-02 มี.ค. / 28-03 มี.ค.14,87812,878
มีนาคม06-10 / 12-16 / 18-22 / 19-23 / 27-3113,878
มีนาคม
06-10 / 12-16 / 18-22 / 19-23 / 27-3113,878
เมษายน02-06 / 03-0715,878
09-13 / 10-14 / 11-15 / 13-17 / 14-18 / 15-1918,878
16-20 / 17-21 / 29-03 พ.ค.14,878
23-27 / 24-2813,878
เมษายน
02-06 / 03-0715,878
09-13 / 10-14 / 11-15 / 13-17 / 14-18 / 15-1918,878
16-20 / 17-21 / 29-03 พ.ค.14,878
23-27 / 24-2813,878
พฤษภาคม01-05 / 02-06 / 06-1016,878
พฤษภาคม
01-05 / 02-06 / 06-1016,878

** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – สนามบินเถาหยวน CITY SUITE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
2 เถาหยวน – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ – ร้านชาอู่หลง – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต TALMUD HOTEL YUAN DE หรือระดับเทียบเท่า
3 ไทจง – ไทเป – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น – ร้านเครื่องสำอาง – ตลาดปลาไทเป NTP NEW TAIPEI HOT SPRING หรือระดับเทียบเท่า
4 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านพายสับปะรด – หมู่บ้านทหารโบราณไต้หวัน SISI NAN CUN OLD MILITARY VILLAGE – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) – ศูนย์สร้อยสุขภาพ – ซีเหมินติง – สนามบินเถาหยวน
5 สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – สนามบินเถาหยวน
 • โรงแรม
 • CITY SUITE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เถาหยวน – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ – ร้านชาอู่หลง – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 • โรงแรม
 • TALMUD HOTEL YUAN DE หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ไทจง – ไทเป – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น – ร้านเครื่องสำอาง – ตลาดปลาไทเป
 • โรงแรม
 • NTP NEW TAIPEI HOT SPRING หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านพายสับปะรด – หมู่บ้านทหารโบราณไต้หวัน SISI NAN CUN OLD MILITARY VILLAGE – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) – ศูนย์สร้อยสุขภาพ – ซีเหมินติง – สนามบินเถาหยวน
 • โรงแรม
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
 • โรงแรม