fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN นารา ชิราคาวาโกะ เกียวโต (XJ) 5วัน 3คืน BT-KIX06-XJ – J0924439

รหัสทัวร์ : J0924439
เดินทาง : May 2024
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN นารา ชิราคาวาโกะ เกียวโต (XJ) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 28,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองนารา  วัดโทไดจิ  มิตซุยเอ้าท์เล็ต  เทศกาลประดับไฟนาบานาโนะ ซาโตะ  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  เมืองทาคายาม่า  ถนนเมืองเก่าซันมาชิซูจิ  สะพานนาคะบาชิ  อิออน มอลล์  เมืองเกียวโต  ศาลเจ้าเฮอัน  กิจกรรมทำถุงหอม  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ 

สนามบินสุวรรณภูมิ  ท่าอากาศยานคันไซ  เมืองนารา  วัดโทไดจิ  มิตซุยเอ้าท์เล็ต  เทศกาลประดับไฟนาบานาโนะ ซาโตะ  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  เมืองทาคายาม่า  ถนนเมืองเก่าซันมาชิซูจิ  สะพานนาคะบาชิ  อิออน มอลล์  เมืองเกียวโต  ศาลเจ้าเฮอัน  กิจกรรมทำถุงหอม  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ  ท่าอากาศยานคันไซ  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤษภาคม17-2129,999
24-2830,999
26-3028,999
พฤษภาคม
17-2129,999
24-2830,999
26-3028,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ • ท่าอากาศยานคันไซ N GATE HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
2 เมืองนารา • วัดโทไดจิ • มิตซุยเอ้าท์เล็ต • เทศกาลประดับไฟนาบานาโนะ ซาโตะ HASHIMA DAILY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
3 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ • เมืองทาคายาม่า • ถนนเมืองเก่าซันมาชิซูจิ • สะพานนาคะบาชิ • อิออน มอลล์ HASHIMA DAILY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
4 เมืองเกียวโต • ศาลเจ้าเฮอัน • กิจกรรมทำถุงหอม • ช้อปปิ้งชินไซบาชิ • ท่าอากาศยานคันไซ
5 สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ • ท่าอากาศยานคันไซ
 • โรงแรม
 • N GATE HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองนารา • วัดโทไดจิ • มิตซุยเอ้าท์เล็ต • เทศกาลประดับไฟนาบานาโนะ ซาโตะ
 • โรงแรม
 • HASHIMA DAILY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หมู่บ้านชิราคาวาโกะ • เมืองทาคายาม่า • ถนนเมืองเก่าซันมาชิซูจิ • สะพานนาคะบาชิ • อิออน มอลล์
 • โรงแรม
 • HASHIMA DAILY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองเกียวโต • ศาลเจ้าเฮอัน • กิจกรรมทำถุงหอม • ช้อปปิ้งชินไซบาชิ • ท่าอากาศยานคันไซ
 • โรงแรม
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม