fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ ฟูจิ โตเกียว เลสโก ซากุระโชกุน (SL) 5วัน 3คืน (ZNRT06) – J282065

รหัสทัวร์ : J282065
เดินทาง :
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ ฟูจิ โตเกียว ฤดูซากุระบาน ไม่มีวันอิสระ
ราคาเริ่มต้น

฿ 22,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : นาริตะ  วัดอาซากุสะ  ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี  สวนโชวะคิเนน (ชมซากุระ)  ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5)  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค ชมซากุระ ณ สวนอูเอโนะ  ย่านฮาราจูกุ  โอไดบะ
ช้อป : ดิวตี้ฟรี  ชินจูกุ ฮาราจูกุ อิออน มอลล์
กิน : บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ  ทานขาปูยักษ์
พิเศษ : ชมซากุระสวนโชวะคิเนน และสวนอูเอโนะ / อาบน้ำแร่ธรรมชาติ / ไม่มีวันอิสระ

J282065 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ  วัดอาซากุสะ  ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี  สวนโชวะคิเนน (ชมซากุระ)  ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5)  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค  ดิวตี้ฟรี  ชินจูกุ ชมซากุระ ณ สวนอูเอโนะ  ย่านฮาราจูกุ  โอไดบะ  อิออน มอลล์ สนามบินนาริตะ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ / ทานขาปูยักษ์ + อาบน้ำแร่ธรรมชาติ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
2 นาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - สวนโชวะคิเนน (ชมซากุระ) - ทานขาปูยักษ์ + อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FUJI SCHOLE LAND HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) - พิพิธภัณฑแผ่นดินไหว - หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค - ดิวตี้ฟรี - ชินจูกุ HEDISTAR HOTEL หรือระดับเดียวกัน
4 ชมซากุระ ณ สวนอูเอโนะ - ย่านฮาราจูกุ - โอไดบะ - อิออน มอลล์ HEDISTAR HOTEL หรือระดับเดียวกัน
5 สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - สวนโชวะคิเนน (ชมซากุระ) - ทานขาปูยักษ์ + อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
 • โรงแรม
 • FUJI SCHOLE LAND HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) - พิพิธภัณฑแผ่นดินไหว - หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค - ดิวตี้ฟรี - ชินจูกุ
 • โรงแรม
 • HEDISTAR HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ชมซากุระ ณ สวนอูเอโนะ - ย่านฮาราจูกุ - โอไดบะ - อิออน มอลล์
 • โรงแรม
 • HEDISTAR HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง
 • โรงแรม