fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ ฟูจิ โตเกียว เลสโก สกีพาเพลิน (SL) 5วัน 3คืน (ZNRT27) – J282011

รหัสทัวร์ : J282011
เดินทาง : Jan - Mar
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูจิ โตเกียว เล่นสกี อิสระ 1 วัน
ราคาเริ่มต้น

฿ 21,999 ฿ 18,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : โอชิโนะฮัคไค  กระเช้าคาจิ คาจิ ลานสกี ฟูจิเท็น  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  วัดอาซากุสะ  ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี โตเกียว  อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์
ช้อป : โกเทมบะ เอ้าต์เล็ท ช้อปปิ้งชินจูกุ ดิวตี้ฟรี
กิน : ทานขาปูยักษ์ ไม่อั้น!
พิเศษ : อาบน้ำแร่ธรรมชาติ

J282011 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ  โอชิโนะฮัคไค  กระเช้าคาจิ คาจิ  ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท ลานสกี ฟูจิเท็น  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  วัดอาซากุสะ  ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี  ช้อปปิ้งชินจูกุ ดิวตี้ฟรี โตเกียว  อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ สนามบินนาริตะ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ / ฟรี! ซิมการ์ด


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มกราคม25-2923,99918,999
28-01 ก.พ.23,99917,999
มกราคม
25-2923,99918,999
28-01 ก.พ.23,99917,999
กุมภาพันธ์01-05 /04-0823,99919,999
02-06 / 03-07 / 04-0819,999
09-13 / 10-14 / 16-20 / 23-27 / 24-2822,999
11-15 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 25-29 / 27-02 มี.ค. / 28-03 มี.ค. / 29-04 มี.ค.23,999
17-2121,999
กุมภาพันธ์
01-05 /04-0823,99919,999
02-06 / 03-07 / 04-0819,999
09-13 / 10-14 / 16-20 / 23-27 / 24-2822,999
11-15 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 18-22 / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 25-29 / 27-02 มี.ค. / 28-03 มี.ค. / 29-04 มี.ค.23,999
17-2121,999
มีนาคม01-05 / 02-06 / 08-12 / 09-13 / 15-19 / 16-2022,999
03-07 / 04-08 / 05-09 / 07-11 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 17-2123,999
มีนาคม
01-05 / 02-06 / 08-12 / 09-13 / 15-19 / 16-2022,999
03-07 / 04-08 / 05-09 / 07-11 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 17-2123,999

** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
2 นาริตะ – โอชิโนะฮัคไค – กระเช้าคาจิ คาจิ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ FUJI SCHOLE LAN PLAZA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
3 ลานสกี ฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ดิวตี้ฟรี HEDISTAR HOTEL หรือระดับเดียวกัน
4 โตเกียว – อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ HEDISTAR HOTEL หรือระดับเดียวกัน
5 สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นาริตะ – โอชิโนะฮัคไค – กระเช้าคาจิ คาจิ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
 • โรงแรม
 • FUJI SCHOLE LAN PLAZA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ลานสกี ฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ดิวตี้ฟรี
 • โรงแรม
 • HEDISTAR HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โตเกียว – อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์
 • โรงแรม
 • HEDISTAR HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง
 • โรงแรม