fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ อิบารากิ ฟูจิ เลสโก นินจาพิงค์มอส สปาร์ค (XJ) 5วัน 3คืน (ZNRT10) – J282078

รหัสทัวร์ : J282078
เดินทาง : Apr - May
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ชมทุ่งดอกพิงค์มอส 
ราคาเริ่มต้น

฿ 23,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : นาริตะ  พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ  สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค  ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5)  ทุ่งดอกพิงค์มอส  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ชมดอกอาซาเรีย ณ ศาลเจ้าเนซุ  วัดอาซากุสะ  ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี
ช้อป : เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต ดิวตี้ฟรี  ชินจูกุ อิออน จัสโก้
กิน : บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ / ทานขาปูยักษ์
พิเศษ : ทุ่งดอกพิงค์มอส / ชมดอกอาซาเรีย ณ ศาลเจ้าเนซุ / พัก ร.ร. ออนเซ็น 1 คืน

J282078 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ  พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ  สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค  เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต  ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5)  ทุ่งดอกพิงค์มอส  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ดิวตี้ฟรี  ชินจูกุ ชมดอกอาซาเรีย ณ ศาลเจ้าเนซุ  วัดอาซากุสะ  ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี  อิออน จัสโก้ สนามบินนาริตะ (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ / ทานขาปูยักษ์ + อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + พัก ร.ร. ออนเซ็น 1 คืน


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 26-3027,999
เมษายน
22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 26-3027,999
พฤษภาคม02-06 / 03-0727,999
07-11 / 08-12 / 09-13 / 10-14 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 28-01 มิ.ย. / 29-02 มิ.ย.25,999
31-04 มิ.ย.23,999
พฤษภาคม
02-06 / 03-0727,999
07-11 / 08-12 / 09-13 / 10-14 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 28-01 มิ.ย. / 29-02 มิ.ย.25,999
31-04 มิ.ย.23,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - นาริตะ NIKKO NARITA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
2 นาริตะ - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ - สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค - เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต - ทานขาปูยักษ์ + อาบน้ำแร่ธรรมชาติ JUST ONE FUJI OYAMA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
3 ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) - ทุ่งดอกพิงค์มอส - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ดิวตี้ฟรี - ชินจูกุ NIKKO NARITA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
4 ชมดอกอาซาเรีย ณ ศาลเจ้าเนซุ - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - อิออน จัสโก้ - สนามบินนาริตะ
5 สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - นาริตะ
 • โรงแรม
 • NIKKO NARITA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นาริตะ - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ - สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค - เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต - ทานขาปูยักษ์ + อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
 • โรงแรม
 • JUST ONE FUJI OYAMA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) - ทุ่งดอกพิงค์มอส - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ดิวตี้ฟรี - ชินจูกุ
 • โรงแรม
 • NIKKO NARITA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ชมดอกอาซาเรีย ณ ศาลเจ้าเนซุ - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - อิออน จัสโก้ - สนามบินนาริตะ
 • โรงแรม
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพฯ
 • โรงแรม