fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ อิบารากิ ฟูจิ โตเกียว เลสโก โตเกียว สโนว์ไฮคลาส (TG) 5วัน 3คืน (ZNRT29) – J282022

รหัสทัวร์ : J282022
เดินทาง : Jan-Mar 20
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ อิบารากิ ฟูจิ โตเกียว เล่นสกี ชมเทศกาล Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมัน อิสระ 1 วัน พักใจกลางเมืองย่านชินจูกุ 2 คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 31,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ  ลานสกีฟูจิเท็น  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค  ชมเทศกาล Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมัน โตเกียว  อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์  ไร่สตรอเบอร์รี่  วัดนาริตะ 
ช้อป : เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต อิออน มอลล์ อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน
กิน : ทานขาปูยักษ์ไม่อั้น
พิเศษ : พักใจกลางเมืองย่านชินจูกุ 2 คืน / ชมเทศกาล Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมัน อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ / สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

J282022 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินนาริตะ  พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ  เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต  ลานสกีฟูจิเท็น  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค  ชมเทศกาล Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมัน โตเกียว  อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์  ไร่สตรอเบอร์รี่  วัดนาริตะ  อิออน มอลล์  สนามบินนาริตะ (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ / สะสมไมล์การบินไทยได้ 50% / พักใจกลางเมืองย่านชินจูกุ 2 คืน


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์6-10 34,999
19-23 33,999
28-3 มี.ค.31,999
กุมภาพันธ์
6-10 34,999
19-23 33,999
28-3 มี.ค.31,999
มีนาคม11-1535,999
18-22 / 21-2536,999
มีนาคม
11-1535,999
18-22 / 21-2536,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินนาริตะ - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ - เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ โรงแรม FUJI HAKONE LAND SCHOLE PLAZA หรือระดับเดียวกัน
3 ลานสกีฟูจิเท็น - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - ชมเทศกาล Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมัน โรงแรม SHINJUKU GRANDBELL หรือระดับเดียวกัน
4 โตเกียว – อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ โรงแรม SHINJUKU GRANDBELL หรือระดับเดียวกัน
5 ไร่สตรอเบอร์รี่ – วัดนาริตะ - อิออน มอลล์ - สนามบินนาริตะ - สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนาริตะ - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ - เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
 • โรงแรม
 • โรงแรม FUJI HAKONE LAND SCHOLE PLAZA หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ลานสกีฟูจิเท็น - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - ชมเทศกาล Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมัน
 • โรงแรม
 • โรงแรม SHINJUKU GRANDBELL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โตเกียว – อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์
 • โรงแรม
 • โรงแรม SHINJUKU GRANDBELL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ไร่สตรอเบอร์รี่ – วัดนาริตะ - อิออน มอลล์ - สนามบินนาริตะ - สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ
 • โรงแรม