fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ นิกโก้ ฟูจิ โตเกียว เลสโก เกอิชาหิมะขาว (XW) 5วัน 3คืน (ZNRT35) – J282045

รหัสทัวร์ : J282045
เดินทาง : Jan-Mar
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นิกโก้
ราคาเริ่มต้น

฿ 19,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : นาริตะ  ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี  วัดอาซากุสะ  ถนนนาคามิเซ  หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค ลานสกี ฟูจิเท็น  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  โอไดบะ  ดูไฟ Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมัน นิกโก้  ศาลเจ้าโทโชกุ  สะพานชินเคียว  ทะเลสาบชูเซนจิ  น้ำตกเคง่อน
ช้อป : เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต  อิออน จัสโก้
กิน : บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ / ทานขาปูยักษ์
พิเศษ : แช่ออนเซ็น เล่นสกี ดูไฟ Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมัน

J282045 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ  ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี  วัดอาซากุสะ  ถนนนาคามิเซ  หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค ลานสกี ฟูจิเท็น  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  โอไดบะ  ดูไฟ Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมัน นิกโก้  ศาลเจ้าโทโชกุ  สะพานชินเคียว  ทะเลสาบชูเซนจิ  น้ำตกเคง่อน  เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต  อิออน จัสโก้  สนามบินนาริตะ (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ / อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+ทานขาปูยักษ์


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มกราคม23-2724,99921,999
มกราคม
23-2724,99921,999
กุมภาพันธ์10-14 / 17-21 / 24-2823,99920,999
26-1 มี.ค. 24,99920,999
8-1225,99921,999
5-9 / 12-16 19-23 / 20-24 / 27-2 มี.ค.24,99921,999
22-26 / 29-4 มี.ค.23,99921,999
13-17 24,999
กุมภาพันธ์
10-14 / 17-21 / 24-2823,99920,999
26-1 มี.ค. 24,99920,999
8-1225,99921,999
5-9 / 12-16 19-23 / 20-24 / 27-2 มี.ค.24,99921,999
22-26 / 29-4 มี.ค.23,99921,999
13-17 24,999

** วันหยุด ** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
2 นาริตะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค- อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+ทานขาปูยักษ์ FUJI SCHOLE LAND PLAZA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
3 ลานสกี ฟูจิเท็น - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โอไดบะ - ดูไฟ Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมัน THE HEDISTAR HOTEL หรือระดับเดียวกัน
4 นิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ - สะพานชินเคียว - ทะเลสาบชูเซนจิ - น้ำตกเคง่อน - เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต HEDISTAR HOTEL NARITA หรือระดับเดียวกัน
5 อิออน จัสโก้ - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นาริตะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค- อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+ทานขาปูยักษ์
 • โรงแรม
 • FUJI SCHOLE LAND PLAZA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ลานสกี ฟูจิเท็น - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โอไดบะ - ดูไฟ Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมัน
 • โรงแรม
 • THE HEDISTAR HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ - สะพานชินเคียว - ทะเลสาบชูเซนจิ - น้ำตกเคง่อน - เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต
 • โรงแรม
 • HEDISTAR HOTEL NARITA หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิออน จัสโก้ - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง
 • โรงแรม