fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ นิกโก้ ฟูจิ โตเกียว เลสโก สโนว์เฟรชชิ่ง (XW) 5วัน 4คืน (ZNRT28) – J282013

รหัสทัวร์ : J282013
เดินทาง : Jan-Feb 20
ระยะเวลา : 5D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ นิกโก้ ฟูจิ โตเกียว เล่นสกี ดูไฟ Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมัน อิสระ 1 วัน
ราคาเริ่มต้น

฿ 23,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : นิกโก้  ศาลเจ้าโทโชกุ  สะพานชินเคียว  น้ำตกเคง่อน  ลานสกี ฟูจิเท็น  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  โอไดบะ  ดูไฟ Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมัน โตเกียว  อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ วัดนาริตะ
ช้อป : อิออน มอลล์
กิน : บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
พิเศษ : บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ + อาบน้ำแร่ธรรมชาติ เล่นสกี ดูไฟ Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมัน

J282013 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินนาริตะ นิกโก้  ศาลเจ้าโทโชกุ  สะพานชินเคียว  น้ำตกเคง่อน  ลานสกี ฟูจิเท็น  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  โอไดบะ  ดูไฟ Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมัน โตเกียว  อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ วัดนาริตะ  อิออน มอลล์  สนามบินนาริตะ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ + อาบน้ำแร่ธรรมชาติ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มกราคม1-5 / 2-629,999
4-5 / 8-12 / 9-13 / 11-15 / 15-19 / 16-20 / 18-22 / 22-26 / 23-27 / 25-29 / 29-2 ก.พ. / 30-3 ก.พ.24,999
6-10 / 13-17 / 20-24 / 27-3123,999
มกราคม
1-5 / 2-629,999
4-5 / 8-12 / 9-13 / 11-15 / 15-19 / 16-20 / 18-22 / 22-26 / 23-27 / 25-29 / 29-2 ก.พ. / 30-3 ก.พ.24,999
6-10 / 13-17 / 20-24 / 27-3123,999
กุมภาพันธ์3-7 / 10-14 / 17-21 / 24-2823,999
1-5 / 5-9 / 12-16 / 13-17 / 15-19 / 19-23 / 20-24 / 22-2624,999
6-10 / 8-1226,999
กุมภาพันธ์
3-7 / 10-14 / 17-21 / 24-2823,999
1-5 / 5-9 / 12-16 / 13-17 / 15-19 / 19-23 / 20-24 / 22-2624,999
6-10 / 8-1226,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ THE HEDISTAR HOTEL หรือระดับเดียวกัน
2 นิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ - สะพานชินเคียว - น้ำตกเคง่อน - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FUJI SCHOLE LAN PLAZA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
3 ลานสกี ฟูจิเท็น - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โอไดบะ - ดูไฟ Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมัน THE HEDISTAR HOTEL หรือระดับเดียวกัน
4 โตเกียว - อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ THE HEDISTAR HOTEL หรือระดับเดียวกัน
5 วัดนาริตะ - อิออน มอลล์ - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ
 • โรงแรม
 • THE HEDISTAR HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ - สะพานชินเคียว - น้ำตกเคง่อน - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
 • โรงแรม
 • FUJI SCHOLE LAN PLAZA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ลานสกี ฟูจิเท็น - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โอไดบะ - ดูไฟ Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมัน
 • โรงแรม
 • THE HEDISTAR HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โตเกียว - อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์
 • โรงแรม
 • THE HEDISTAR HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดนาริตะ - อิออน มอลล์ - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง
 • โรงแรม