fbpx

ทัวร์เนปาล NEPAL กาฐมาณฑุ ภักตะปูร์ นากาก็อต ปาทัน (WE) 4วัน 3คืน ZGKTM-2201WE – NP2822311

รหัสทัวร์ : NP2822311
เดินทาง : Sep-Oct 2022
ระยะเวลา : 4D3N

ทัวร์เนปาล NEPAL กาฐมาณฑุ ภักตะปูร์ นากาก็อต ปาทัน (WE) 4วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 25,990

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองกาฐมาณฑุ  จัตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร์  สวยัมภูวนาถ หรือวัดลิง  เมืองกาฐมาณฑุ  เมืองภักตะปูร์  จัตุรัสภักตะปูร์ ดูร์บาร์  เมืองนากาก๊อต  ชมพระอาทิตย์ขึ้น  เมืองปาทัน  จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์  เมืองกาฐมาณฑุ  ย่านถนนทาเมล  ปศุปฏินารถ  มหาเจดีย์โพธิ์นาถ **ยังไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : พิเศษ!! ชิมอาหารพื้นเมืองแบบดั้งเดิมของเนปาล ลิ้มรสไวน์ข้าว ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องดื่มท้องถิ่น พร้อมชมการแสดงวัฒนธรรมพื้นเมือง

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินตริภูวัน  เมืองกาฐมาณฑุ  จัตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร์  สวยัมภูวนาถ หรือวัดลิง  เมืองกาฐมาณฑุ  เมืองภักตะปูร์  จัตุรัสภักตะปูร์ ดูร์บาร์  เมืองนากาก๊อต  ชมพระอาทิตย์ขึ้น  เมืองปาทัน  จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์  เมืองกาฐมาณฑุ  ย่านถนนทาเมล  ปศุปฏินารถ  มหาเจดีย์โพธิ์นาถ  สนามบินตริภูวัน  สนามบินสุวรรณภูมิ  ประเทศไทย **ยังไม่รวมค่าวีซ่า**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม21-24 29,99025,990
ตุลาคม
21-24 29,99025,990

** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินตริภูวัน – เมืองกาฐมาณฑุ – จัตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร์ – สวยัมภูวนาถ หรือวัดลิง Hotel Grand, Kathmandu หรือระดับเทียบเท่า
2 เมืองกาฐมาณฑุ – เมืองภักตะปูร์ – จัตุรัสภักตะปูร์ ดูร์บาร์ – เมืองนากาก๊อต Hotel Mystic Mountain, Nagarkot หรือระดับเทียบเท่า
3 เมืองนากาก๊อต – ชมพระอาทิตย์ขึ้น – เมืองปาทัน – จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์ – เมืองกาฐมาณฑุ – ย่านถนนทาเมล – ปศุปฏินารถ – มหาเจดีย์โพธิ์นาถ Hotel Grand, Kathmandu หรือระดับเทียบเท่า
4 สนามบินตริภูวัน – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินตริภูวัน – เมืองกาฐมาณฑุ – จัตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร์ – สวยัมภูวนาถ หรือวัดลิง
 • โรงแรม
 • Hotel Grand, Kathmandu หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองกาฐมาณฑุ – เมืองภักตะปูร์ – จัตุรัสภักตะปูร์ ดูร์บาร์ – เมืองนากาก๊อต
 • โรงแรม
 • Hotel Mystic Mountain, Nagarkot หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองนากาก๊อต – ชมพระอาทิตย์ขึ้น – เมืองปาทัน – จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์ – เมืองกาฐมาณฑุ – ย่านถนนทาเมล – ปศุปฏินารถ – มหาเจดีย์โพธิ์นาถ
 • โรงแรม
 • Hotel Grand, Kathmandu หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินตริภูวัน – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย
 • โรงแรม