fbpx

ทัวร์ยุโรป Netherland Belgium France (EY) 8วัน 5คืน ZGAMS-2202EY – EU2822118

รหัสทัวร์ : EU2822118
เดินทาง : Jun-Aug 2022
ระยะเวลา : 8D5N

ทัวร์ยุโรป Netherland Belgium France (EY) 8วัน 5คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 49,990

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : อัมสเตอร์ดัม ล่องเรือกระจก Lover Boat Cruise  เยี่ยมชมโรงงานทำเพชรขนาดใหญ่  จัตุรัสดัมสแควร์  Red Light District  หมู่บ้านกีธูร์น  ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น  หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์  โรงงานชีส  เมืองบรัสเซลส์  อะโตเมียม  จัตุรัสกร็องปลัส  เจ้าหนูน้อยมันเนอเกินปิส  เมืองปารีส  มงมาร์ท  มหาวิหารซาเครเกอร์  ปลัสเดอลากงกอร์ด  ปาแลเดอชาโย  ทรอกาเดโร  พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์  ประตูชัยฝรั่งเศส  ช้อปปิ้งถนนช็องเซลิเซ่  ช้อปปิ้งลาวาเล่ เอ้าท์เล็ท  ช้อปปิ้งแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์ **ยังไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : พิเศษเมนูหอย Escargot & Duck Confit

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินอาบูดาบี  สนามบินอัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล  ล่องเรือกระจก Lover Boat Cruise  เยี่ยมชมโรงงานทำเพชรขนาดใหญ่  จัตุรัสดัมสแควร์  Red Light District  หมู่บ้านกีธูร์น  ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น  หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์  โรงงานชีส  เมืองบรัสเซลส์  อะโตเมียม  จัตุรัสกร็องปลัส  เจ้าหนูน้อยมันเนอเกินปิส  เมืองปารีส  มงมาร์ท  มหาวิหารซาเครเกอร์  ปลัสเดอลากงกอร์ด  ปาแลเดอชาโย  ทรอกาเดโร  พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์  ประตูชัยฝรั่งเศส  ช้อปปิ้งถนนช็องเซลิเซ่  ช้อปปิ้งลาวาเล่ เอ้าท์เล็ท  ช้อปปิ้งแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์  สนามบินปารีส ชาร์ล เดอโกล  สนามบินอาบูดาบี  สนามบินสุวรรณภูมิ **ยังไม่รวมค่าวีซ่า**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายน20-27 (เต็มกรุ๊ป)51,990
มิถุนายน
20-27 (เต็มกรุ๊ป)51,990ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอาบูดาบี
2 สนามบินอาบูดาบี – สนามบินอัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล – ล่องเรือกระจก Lover Boat Cruise – เยี่ยมชมโรงงานทำเพชรขนาดใหญ่ – จัตุรัสดัมสแควร์ – Red Light District HOTEL NH NAARDEN AMSTERDAM ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
3 หมู่บ้านกีธูร์น – ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น – หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ – โรงงานชีส HOTEL NH NAARDEN AMSTERDAM ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
4 เมืองบรัสเซลส์ – อะโตเมียม – จัตุรัสกร็องปลัส – เจ้าหนูน้อยมันเนอเกินปิส – เมืองปารีส HOTEL IBIS PARIS PORTE DE BERCY ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
5 มงมาร์ท – มหาวิหารซาเครเกอร์ – ปลัสเดอลากงกอร์ด – ปาแลเดอชาโย – ทรอกาเดโร – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – ประตูชัยฝรั่งเศส – ช้อปปิ้งถนนช็องเซลิเซ่ HOTEL IBIS PARIS PORTE DE BERCY ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
6 ช้อปปิ้งลาวาเล่ เอ้าท์เล็ท – ช้อปปิ้งแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์ HOTEL IBIS PARIS PORTE DE BERCY ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
7 สนามบินปารีส ชาร์ล เดอโกล – สนามบินอาบูดาบี
8 สนามบินอาบูดาบี – สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอาบูดาบี
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินอาบูดาบี – สนามบินอัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล – ล่องเรือกระจก Lover Boat Cruise – เยี่ยมชมโรงงานทำเพชรขนาดใหญ่ – จัตุรัสดัมสแควร์ – Red Light District
 • โรงแรม
 • HOTEL NH NAARDEN AMSTERDAM ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หมู่บ้านกีธูร์น – ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น – หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ – โรงงานชีส
 • โรงแรม
 • HOTEL NH NAARDEN AMSTERDAM ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองบรัสเซลส์ – อะโตเมียม – จัตุรัสกร็องปลัส – เจ้าหนูน้อยมันเนอเกินปิส – เมืองปารีส
 • โรงแรม
 • HOTEL IBIS PARIS PORTE DE BERCY ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • มงมาร์ท – มหาวิหารซาเครเกอร์ – ปลัสเดอลากงกอร์ด – ปาแลเดอชาโย – ทรอกาเดโร – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – ประตูชัยฝรั่งเศส – ช้อปปิ้งถนนช็องเซลิเซ่
 • โรงแรม
 • HOTEL IBIS PARIS PORTE DE BERCY ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ช้อปปิ้งลาวาเล่ เอ้าท์เล็ท – ช้อปปิ้งแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์
 • โรงแรม
 • HOTEL IBIS PARIS PORTE DE BERCY ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินปารีส ชาร์ล เดอโกล – สนามบินอาบูดาบี
 • โรงแรม
 • วันที่ 8
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินอาบูดาบี – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม