fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น NEW LOVE AUTUMN (XJ) 6วัน 3คืน – J4519289

รหัสทัวร์ : J4519289
เดินทาง : Nov 19
ระยะเวลา : 6D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า นาโกย่า ชมใบไม้เปลี่ยนสี จุใจ ตลอดเส้นทาง + ล่องเรือทะเลสาบอาชิ / แช่ออนเซ็น + ขาปูยักษ์ไม่อั้น
ราคาเริ่มต้น

฿ 35,900

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี  ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ ถนนอิโจนามิกิ  ย่านชินจูกุ  เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Tokyo German Village ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ภูเขาไฟฟูจิ  เส้นทางเมเปิ้ล คาวากูจิโกะ ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค  เมืองโอบาระ  ชมซากุระพร้อมใบไม้เปลี่ยนสี ณ FUREAI PARK  เมืองนาโกย่า  เมืองอาราชิยาม่า + ป่าไผ่ + สะพานโทเก็ตสึเคียว ปราสาทโอซาก้า 
ช้อป : โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต ย่านซาคาเอะ ย่านกิออง ย่านชินไซบาชิ  อิออนพลาซ่า
พิเศษ : ชมใบไม้เปลี่ยนสีตลอดเส้นทาง 3 เมือง + ล่องเรือทะเลสาบอาชิ / แช่ออนเซ็น + ขาปูยักษ์ไม่อั้น / Free wifi on bus

J4519289 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินนาริตะ  วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี  ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ ถนนอิโจนามิกิ  ย่านชินจูกุ  เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Tokyo German Village ล่องเรือทะเลสาบอาชิ  โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต  ภูเขาไฟฟูจิ  เส้นทางเมเปิ้ล คาวากูจิโกะ ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค  เมืองโอบาระ  ชมซากุระพร้อมใบไม้เปลี่ยนสี ณ FUREAI PARK  เมืองนาโกย่า  ย่านซาคาเอะ เมืองอาราชิยาม่า + ป่าไผ่ + สะพานโทเก็ตสึเคียว  ย่านกิออง  ปราสาทโอซาก้า  ย่านชินไซบาชิ  อิออนพลาซ่า  สนามบินคันไซ (ไม่รวมอาหาร 5 มื้อ) แช่ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น / Free wifi on bus 


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน15-20 / 20-25 / 22-2735,900
พฤศจิกายน
15-20 / 20-25 / 22-2735,900ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานดอนเมือง
2 สนามบินนาริตะ - วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ ถนนอิโจนามิกิ - ย่านชินจูกุ - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Tokyo German Village THE HEDISRAR HOTEL NARITA หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
3 ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต - ภูเขาไฟฟูจิ - เส้นทางเมเปิ้ล คาวากูจิโกะ - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
4 ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค - เมืองโอบาระ - ชมซากุระพร้อมใบไม้เปลี่ยนสี ณ FUREAI PARK - เมืองนาโกย่า - ย่านซาคาเอะ QUINTESSA HOTEL OGAKI หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
5 เมืองอาราชิยาม่า + ป่าไผ่ + สะพานโทเก็ตสึเคียว - ย่านกิออง - ปราสาทโอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ - อิออนพลาซ่า - สนามบินคันไซ
6 ท่าอากาศยานดอนเมือง
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานดอนเมือง
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนาริตะ - วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ ถนนอิโจนามิกิ - ย่านชินจูกุ - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Tokyo German Village
 • โรงแรม
 • THE HEDISRAR HOTEL NARITA หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต - ภูเขาไฟฟูจิ - เส้นทางเมเปิ้ล คาวากูจิโกะ - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
 • โรงแรม
 • TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค - เมืองโอบาระ - ชมซากุระพร้อมใบไม้เปลี่ยนสี ณ FUREAI PARK - เมืองนาโกย่า - ย่านซาคาเอะ
 • โรงแรม
 • QUINTESSA HOTEL OGAKI หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองอาราชิยาม่า + ป่าไผ่ + สะพานโทเก็ตสึเคียว - ย่านกิออง - ปราสาทโอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ - อิออนพลาซ่า - สนามบินคันไซ
 • โรงแรม
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานดอนเมือง
 • โรงแรม