fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น NEW LOVE SAKURA (JL) 6วัน 3คืน – J452072

รหัสทัวร์ : J452072
เดินทาง : Mar-Apr
ระยะเวลา : 6D3N

ัทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว ชมซากุระ
ราคาเริ่มต้น

฿ 39,900

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ถนนสายนักปราชญ์ (PHILOSOPHER’S PATH) ศาลเจ้าฟูจิมิ อินาริ ปราสาททองคินคาคุจิ เมืองอาราชิยาม่า นั่งรถไฟสายโรแมนติก ป่าไผ่ สะพานโทเก็ตสึเคียว ปราสาทโอซาก้า ทะเลสาบปลาไหล ฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ โอวาคุดานิ(BUS) โอชิโนะ ฮัคไค มหานครโตเกียว ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี
ช้อป : ตลาดคุโรมง ย่านชินไซบาชิ มิสุอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต ย่านชินจูกุ อิออนพลาซ่า
กิน : ทานสตอเบอรี่ 1 แพ็ค+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
พิเศษ : ออนเซ็น 1 คืน

J452072 ถนนสายนักปราชญ์ (PHILOSOPHER’S PATH) ศาลเจ้าฟูจิมิ อินาริ ปราสาททองคินคาคุจิ เมืองอาราชิยาม่า นั่งรถไฟสายโรแมนติก ป่าไผ่ สะพานโทเก็ตสึเคียว ปราสาทโอซาก้า ตลาดคุโรมง ย่านชินไซบาชิ มิสุอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต ทะเลสาบปลาไหล ฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ โอวาคุดานิ(BUS) ทานสตอเบอรี่ 1 แพ็ค โอชิโนะ ฮัคไค มหานครโตเกียว ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี ย่านชินจูกุ อิออนพลาซ่า ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม27-139,900
มีนาคม
27-139,900
เมษายน1-639,900
3-840,900
เมษายน
1-639,900
3-840,900

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินคันไซ
2 ถนนสายนักปราชญ์ (PHILOSOPHER’S PATH) - ศาลเจ้าฟูจิมิ อินาริ - ปราสาททองคินคาคุจิ - เมืองอาราชิยาม่า - นั่งรถไฟสายโรแมนติก - ป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว SARASA OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
3 ปราสาทโอซาก้า - ตลาดคุโรมง - ย่านชินไซบาชิ - มิสุอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต ROUTE INN YOKKAICHI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
4 ทะเลสาบปลาไหล - ฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โอวาคุดานิ(BUS) - ทานสตอเบอรี่ 1 แพ็ค - โอชิโนะ ฮัคไค - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น HOTEL JUST ONE FUJI OYAMA หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
5 มหานครโตเกียว - ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ - วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ย่านชินจูกุ - อิออนพลาซ่า
6 สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินคันไซ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ถนนสายนักปราชญ์ (PHILOSOPHER’S PATH) - ศาลเจ้าฟูจิมิ อินาริ - ปราสาททองคินคาคุจิ - เมืองอาราชิยาม่า - นั่งรถไฟสายโรแมนติก - ป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว
 • โรงแรม
 • SARASA OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ปราสาทโอซาก้า - ตลาดคุโรมง - ย่านชินไซบาชิ - มิสุอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต
 • โรงแรม
 • ROUTE INN YOKKAICHI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ทะเลสาบปลาไหล - ฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โอวาคุดานิ(BUS) - ทานสตอเบอรี่ 1 แพ็ค - โอชิโนะ ฮัคไค - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
 • โรงแรม
 • HOTEL JUST ONE FUJI OYAMA หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • มหานครโตเกียว - ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ - วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ย่านชินจูกุ - อิออนพลาซ่า
 • โรงแรม
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ
 • โรงแรม