fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น NEW LOVE SAKURA & TULIP (TG) 7วัน 4คืน – J452071

รหัสทัวร์ : J452071
เดินทาง : Apr
ระยะเวลา : 7DN

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว ชมซากุระ
ราคาเริ่มต้น

฿ 47,900

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ศาลเจ้าฟูจิมิ อินาริ ถนนสายนักปราชญ์ (PHILOSOPHER’S PATH) ปราสาททองคินคาคุจิ เมืองอาราชิยาม่า นั่งรถไฟสายโรแมนติก ป่าไผ่ สะพานโทเก็ตสึเคียว ปราสาทโอซาก้า ทะเลสาบปลาไหล ฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ โอวาคุดานิ(BUS) ภูเขาไฟฟูจิ มหานครโตเกียว ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี เทศกาลชมดอกทิวลิป ตลาดปลาซึกิจิ เมืองโอไดบะ
ช้อป : ตลาดคุโรมง ย่านชินไซบาชิ ย่านซาคาเอะ โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต ย่านชินจูกุ ห้างไดเวอร์ซิตี้ (หุ่นกันดั้ม) + ห้างสรรพสินค้าอควาซิตี้ อิออนพลาซ่า
กิน : ทานสตอเบอรี่ 1 แพ็ค +ขาปูยักษ์ไม่อั้น
พิเศษ : ออนเซ็น 1 คืน

J452071 ศาลเจ้าฟูจิมิ อินาริ ถนนสายนักปราชญ์ (PHILOSOPHER’S PATH) ปราสาททองคินคาคุจิ เมืองอาราชิยาม่า นั่งรถไฟสายโรแมนติก ป่าไผ่ สะพานโทเก็ตสึเคียว ปราสาทโอซาก้า ตลาดคุโรมง ย่านชินไซบาชิ ย่านซาคาเอะ ทะเลสาบปลาไหล ฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ทานสตอเบอรี่ 1 แพ็ค โอวาคุดานิ(BUS) โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต ภูเขาไฟฟูจิ มหานครโตเกียว ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี ย่านชินจูกุ เทศกาลชมดอกทิวลิป ตลาดปลาซึกิจิ เมืองโอไดบะ ห้างไดเวอร์ซิตี้ (หุ่นกันดั้ม) + ห้างสรรพสินค้าอควาซิตี้ อิออนพลาซ่า ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน1-747,900
เมษายน
1-747,900

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินคันไซ
2 ศาลเจ้าฟูจิมิ อินาริ - ถนนสายนักปราชญ์ (PHILOSOPHER’S PATH) - ปราสาททองคินคาคุจิ - เมืองอาราชิยาม่า - นั่งรถไฟสายโรแมนติก - ป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว SUNNY STONE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
3 ปราสาทโอซาก้า - ตลาดคุโรมง - ย่านชินไซบาชิ - ย่านซาคาเอะ KKR HOTEL NAGOYA หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
4 ทะเลสาบปลาไหล - ฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - ทานสตอเบอรี่ 1 แพ็ค - โอวาคุดานิ(BUS) - โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
5 ภูเขาไฟฟูจิ - มหานครโตเกียว - ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ - วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ย่านชินจูกุ APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
6 เทศกาลชมดอกทิวลิป - ตลาดปลาซึกิจิ - เมืองโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ (หุ่นกันดั้ม) + ห้างสรรพสินค้าอควาซิตี้ - อิออนพลาซ่า
7 สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินคันไซ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศาลเจ้าฟูจิมิ อินาริ - ถนนสายนักปราชญ์ (PHILOSOPHER’S PATH) - ปราสาททองคินคาคุจิ - เมืองอาราชิยาม่า - นั่งรถไฟสายโรแมนติก - ป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว
 • โรงแรม
 • SUNNY STONE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ปราสาทโอซาก้า - ตลาดคุโรมง - ย่านชินไซบาชิ - ย่านซาคาเอะ
 • โรงแรม
 • KKR HOTEL NAGOYA หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ทะเลสาบปลาไหล - ฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - ทานสตอเบอรี่ 1 แพ็ค - โอวาคุดานิ(BUS) - โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
 • โรงแรม
 • TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ภูเขาไฟฟูจิ - มหานครโตเกียว - ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ - วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ย่านชินจูกุ
 • โรงแรม
 • APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เทศกาลชมดอกทิวลิป - ตลาดปลาซึกิจิ - เมืองโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ (หุ่นกันดั้ม) + ห้างสรรพสินค้าอควาซิตี้ - อิออนพลาซ่า
 • โรงแรม
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ
 • โรงแรม