fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น NEW SAKURA TOHOKU (JL) 7วัน 5คืน – J4523230

รหัสทัวร์ : J4523230
เดินทาง : Apr 2023
ระยะเวลา : 7D5N

ทัวร์ญี่ปุ่น NEW SAKURA TOHOKU (JL) 7วัน 5คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 69,900

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : อิออนพลาซ่า  วัดนาริตะซัน  เทศกาลชมซากุระพร้อมดอกทิวลิป  เมืองเก่าซาวาระ  สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค  เมืองเซนได  วัดชูซอนจิ  นั่งรถไฟท้องถิ่นโอฟุนาโตะ  ล่องเรือหุบเขาเกบิเคอิ  อิซึมิ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท  ย่านอิจิบันโจ  ชมซากุระสวนฟุนาโอกะ โจชิ + ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ  สวนฮะนะมิยะมะ  ปราสาทสึรุกะ  หมู่บ้านโออุจิ จูกุ  เมืองนิกโก้  สะพานชินเคียว  สวนชิบะซากุระอิจิไค  เมืองโตเกียว  ย่านชินจูกุ  วัดอาซากุสะ + วิวโตเกียวสกายทรี  ตลาดปลาซึกิจิ  ย่านกินซ่า  เมืองใหม่โอไดบะ+ห้างไดเวอร์ซิตี้  อิออนพลาซ่า
พิเศษ : พักออนเซ็น 1 คืน / Free wifi on bus / ชมชิบะซากุระ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  สนามบินนาริตะ  อิออนพลาซ่า  วัดนาริตะซัน  เทศกาลชมซากุระพร้อมดอกทิวลิป  เมืองเก่าซาวาระ  สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค  เมืองเซนได  วัดชูซอนจิ  นั่งรถไฟท้องถิ่นโอฟุนาโตะ  ล่องเรือหุบเขาเกบิเคอิ  อิซึมิ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท  ย่านอิจิบันโจ  ชมซากุระสวนฟุนาโอกะ โจชิ + ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ  สวนฮะนะมิยะมะ  ปราสาทสึรุกะ  หมู่บ้านโออุจิ จูกุ  เมืองนิกโก้  สะพานชินเคียว  สวนชิบะซากุระอิจิไค  เมืองโตเกียว  ย่านชินจูกุ  วัดอาซากุสะ + วิวโตเกียวสกายทรี  ตลาดปลาซึกิจิ  ย่านกินซ่า  เมืองใหม่โอไดบะ+ห้างไดเวอร์ซิตี้  อิออนพลาซ่า  สนามบินฮาเนดะ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน14-20 (วันสงกรานต์) เต็มกรุ๊ป69,900
เมษายน
14-20 (วันสงกรานต์) เต็มกรุ๊ป69,900

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินนาริตะ – อิออนพลาซ่า INTERNATIONAL GARDEN HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า
2 วัดนาริตะซัน - เทศกาลชมซากุระพร้อมดอกทิวลิป - เมืองเก่าซาวาระ - สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค – เมืองเซนได HOTEL PREMIUM GREEN HILLS หรือเทียบเท่า
3 วัดชูซอนจิ - นั่งรถไฟท้องถิ่นโอฟุนาโตะ - ล่องเรือหุบเขาเกบิเคอิ - อิซึมิ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท - ย่านอิจิบันโจ HOTEL PREMIUM GREEN HILLS หรือเทียบเท่า
4 ชมซากุระสวนฟุนาโอกะ โจชิ + ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ - สวนฮะนะมิยะมะ - ปราสาทสึรุกะ - ออนเซ็น HOTEL LISTEL INAWASHIRO หรือเทียบเท่า
5 หมู่บ้านโออุจิ จูกุ - เมืองนิกโก้ - สะพานชินเคียว - สวนชิบะซากุระอิจิไค - เมืองโตเกียว - ย่านชินจูกุ HOTEL LISTEL SHINJUKU หรือเทียบเท่า
6 วัดอาซากุสะ + วิวโตเกียวสกายทรี - ตลาดปลาซึกิจิ - ย่านกินซ่า - เมืองใหม่โอไดบะ+ห้างไดเวอร์ซิตี้ - อิออนพลาซ่า
7 สนามบินฮาเนดะ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินนาริตะ – อิออนพลาซ่า
 • โรงแรม
 • INTERNATIONAL GARDEN HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดนาริตะซัน - เทศกาลชมซากุระพร้อมดอกทิวลิป - เมืองเก่าซาวาระ - สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค – เมืองเซนได
 • โรงแรม
 • HOTEL PREMIUM GREEN HILLS หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดชูซอนจิ - นั่งรถไฟท้องถิ่นโอฟุนาโตะ - ล่องเรือหุบเขาเกบิเคอิ - อิซึมิ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท - ย่านอิจิบันโจ
 • โรงแรม
 • HOTEL PREMIUM GREEN HILLS หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ชมซากุระสวนฟุนาโอกะ โจชิ + ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ - สวนฮะนะมิยะมะ - ปราสาทสึรุกะ - ออนเซ็น
 • โรงแรม
 • HOTEL LISTEL INAWASHIRO หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หมู่บ้านโออุจิ จูกุ - เมืองนิกโก้ - สะพานชินเคียว - สวนชิบะซากุระอิจิไค - เมืองโตเกียว - ย่านชินจูกุ
 • โรงแรม
 • HOTEL LISTEL SHINJUKU หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดอาซากุสะ + วิวโตเกียวสกายทรี - ตลาดปลาซึกิจิ - ย่านกินซ่า - เมืองใหม่โอไดบะ+ห้างไดเวอร์ซิตี้ - อิออนพลาซ่า
 • โรงแรม
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินฮาเนดะ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม