ทัวร์ปีใหม่ ล้านนา ห้าจังหวัด เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา (FD) 4วัน 3คืน NY13 – รหัสทัวร์ TH5421138

รหัสทัวร์ : TH5421138
เดินทาง : Dec 2021 - Jan 2022
ระยะเวลา : 4D3N

ทัวร์ปีใหม่ ล้านนา ห้าจังหวัด เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา (FD) 4วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 11,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ลำปาง  วัดพระธาตุลำปางหลวง  แพร่  วัดพระธาตุช่อแฮ  น่าน  ถนนคนเดินหรือกาดเมืองน่าน  วัดมิ่งเมือง  วัดภูมินทร์  วัดพระธาตุแช่แห้ง  ถนนลอยฟ้าเลข 3  บ่อเกลือ  ดอยภูคา  อำเภอปัว  จังหวัดพะเยา  จุดชมวิว ผาช้างน้อย  วัดนันตาราม  น้ำพุร้อนแม่ขะจาน  จังหวัดเชียงใหม่  ถนนคนเดิน  สวนดอกไม้แม่ริม  วัดพระธาตุดอยสุเทพ  อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย  วัดพระสิงห์  ประตูท่าแพ  แวะซื้อของฝาก
ช้อป : ถนนคนเดินหรือกาดเมืองน่าน ถนนคนเดินเชียงใหม่
กิน : ข้าวซอย

ท่าอากาศยานเชียงใหม่  ลำปาง  วัดพระธาตุลำปางหลวง  แพร่  วัดพระธาตุช่อแฮ  น่าน  ถนนคนเดินหรือกาดเมืองน่าน  วัดมิ่งเมือง  วัดภูมินทร์  วัดพระธาตุแช่แห้ง  ถนนลอยฟ้าเลข 3  บ่อเกลือ  ดอยภูคา  อำเภอปัว  จังหวัดพะเยา  จุดชมวิว ผาช้างน้อย  วัดนันตาราม  น้ำพุร้อนแม่ขะจาน  จังหวัดเชียงใหม่  ถนนคนเดิน  สวนดอกไม้แม่ริม  วัดพระธาตุดอยสุเทพ  อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย  วัดพระสิงห์  ประตูท่าแพ  แวะซื้อของฝาก  ท่าอากาศยานเชียงใหม่


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม29-1 ม.ค. 65 (วันขึ้นปีใหม่)11,999
ธันวาคม
29-1 ม.ค. 65 (วันขึ้นปีใหม่)11,999
มกราคม1-4 (วันปีใหม่)11,999
มกราคม
1-4 (วันปีใหม่)11,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – ลำปาง – วัดพระธาตุลำปางหลวง – แพร่ – วัดพระธาตุช่อแฮ – น่าน – ถนนคนเดินหรือกาดเมืองน่าน บ้านน่าน B&B, จังหวัดน่าน หรือเทียบเท่า
2 วัดมิ่งเมือง - วัดภูมินทร์ – วัดพระธาตุแช่แห้ง – ถนนลอยฟ้าเลข 3 – บ่อเกลือ - ดอยภูคา - อำเภอปัว ฮักปัว, จังหวัดน่าน หรือเทียบเท่า
3 จังหวัดพะเยา - จุดชมวิว ผาช้างน้อย - วัดนันตาราม – น้ำพุร้อนแม่ขะจาน - จังหวัดเชียงใหม่ - ถนนคนเดิน ROMENA GRAND HOTEL, เชียงใหม่ หรือเทียบเท่า
4 สวนดอกไม้แม่ริม – วัดพระธาตุดอยสุเทพ – อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย - วัดพระสิงห์ – ประตูท่าแพ - แวะซื้อของฝาก – ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – ลำปาง – วัดพระธาตุลำปางหลวง – แพร่ – วัดพระธาตุช่อแฮ – น่าน – ถนนคนเดินหรือกาดเมืองน่าน
 • โรงแรม
 • บ้านน่าน B&B, จังหวัดน่าน หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดมิ่งเมือง - วัดภูมินทร์ – วัดพระธาตุแช่แห้ง – ถนนลอยฟ้าเลข 3 – บ่อเกลือ - ดอยภูคา - อำเภอปัว
 • โรงแรม
 • ฮักปัว, จังหวัดน่าน หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • จังหวัดพะเยา - จุดชมวิว ผาช้างน้อย - วัดนันตาราม – น้ำพุร้อนแม่ขะจาน - จังหวัดเชียงใหม่ - ถนนคนเดิน
 • โรงแรม
 • ROMENA GRAND HOTEL, เชียงใหม่ หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สวนดอกไม้แม่ริม – วัดพระธาตุดอยสุเทพ – อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย - วัดพระสิงห์ – ประตูท่าแพ - แวะซื้อของฝาก – ท่าอากาศยานเชียงใหม่
 • โรงแรม