ทัวร์ปีใหม่เวียดนาม Danang Bana Hills (VZ) 4วัน 3คืน DAD01 – VN5421009

รหัสทัวร์ : VN5421009
เดินทาง : Dec 2021
ระยะเวลา : 4D3N

ทัวร์ปีใหม่เวียดนาม Danang Bana Hills (VZ) 4วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 26,899

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ดานัง  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  สะพานมังกร  วัดหลิงอิ๋ง  พิพิธภัณฑ์ประติมากรรมจาม  บาน่าฮิลล์  นั่งรถไฟไต่เขา ชมสวนดอกไม้แห่งความรัก  สะพานสีทองหรือสะพานมือ  บาน่าฮิลล์ อิสระเต็มวัน (มีไกด์ร่วมเดินทางด้วย) ตลาดฮาน
ช้อป : ตลาดฮาน
กิน : บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล์ 3 มื้อ
พิเศษ : ที่พักที่ดานังระดับ 5 ดาว 1 คืน / พักบนบาน่าฮิลล์ 2 คืนระดับ 4 ดาว

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  ดานัง  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  สะพานมังกร  วัดหลิงอิ๋ง  พิพิธภัณฑ์ประติมากรรมจาม  บาน่าฮิลล์  นั่งรถไฟไต่เขา ชมสวนดอกไม้แห่งความรัก  สะพานสีทองหรือสะพานมือ  บาน่าฮิลล์ (อิสระเต็มวัน) ดานัง ตลาดฮาน  สนามบินดานัง  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) **พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล์ 3 มื้อ** และ **ที่พักที่ดานังระดับ 5 ดาว 1 คืน / พักบนบาน่าฮิลล์ 2 คืนระดับ 4 ดาว**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม31-3 ม.ค. 6526,899
ธันวาคม
31-3 ม.ค. 6526,899

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) –ดานัง – COVID TEST – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - สะพานมังกร RISE MOUNT HOTEL โรงแรมระดับ5 ดาวหรือเทียบเท่า
2 วัดหลิงอิ๋ง – พิพิธภัณฑ์ประติมากรรมจาม - บาน่าฮิลล์ - นั่งรถไฟไต่เขา ชมสวนดอกไม้แห่งความรัก - สะพานสีทองหรือสะพานมือ MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS
3 บาน่าฮิลล์ อิสระเต็มวัน (มีไกด์ร่วมเดินทางด้วย) MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS
4 บาน่าฮิลล์ – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) –ดานัง – COVID TEST – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - สะพานมังกร
 • โรงแรม
 • RISE MOUNT HOTEL โรงแรมระดับ5 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดหลิงอิ๋ง – พิพิธภัณฑ์ประติมากรรมจาม - บาน่าฮิลล์ - นั่งรถไฟไต่เขา ชมสวนดอกไม้แห่งความรัก - สะพานสีทองหรือสะพานมือ
 • โรงแรม
 • MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • บาน่าฮิลล์ อิสระเต็มวัน (มีไกด์ร่วมเดินทางด้วย)
 • โรงแรม
 • MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • บาน่าฮิลล์ – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม