fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN นิกโก้ ฟูจิ โตเกียว (XJ) 5วัน 3คืน BT-NRT05-XJ – J0923505

รหัสทัวร์ : J0923505
เดินทาง : Nov-Dec 2023
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN นิกโก้ ฟูจิ โตเกียว (XJ) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 35,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : นิกโก้   น้ำตกเคง่อน  ทะเลสาบซูเซนจิ  ศาลเจ้าโทโชคุ  สะพานชินเคียว  อิออน มอลล์  ภูเขาไฟฟูจิ  ศูนย์การเรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น  อุโมงค์โมมิจิ ไคโร  วัดอาซากุสะ  ถนนนากามิเสะ  ช้อปปิ้งชินจูกุ
กิน : เมนูบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
พิเศษ : ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ อุโมงค์โมมิจิ ไคโร 

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ  นิกโก้   น้ำตกเคง่อน  ทะเลสาบซูเซนจิ  ศาลเจ้าโทโชคุ  สะพานชินเคียว  อิออน มอลล์  ภูเขาไฟฟูจิ  ศูนย์การเรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น  อุโมงค์โมมิจิ ไคโร  วัดอาซากุสะ  ถนนนากามิเสะ  ช้อปปิ้งชินจูกุ  สนามบินนาริตะ  สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม6-10 36,999
7-1136,99929,999
9-13 / 13-17 / 14-18 36,99931,999
15-19 / 16-2036,99934,999
ธันวาคม
6-10 36,999
7-1136,99929,999
9-13 / 13-17 / 14-18 36,99931,999
15-19 / 16-2036,99934,999

** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ International Resort Hotel Yurakujo ระดับ 3 ดาว* หรือเทียบเท่ามาตรฐานประเทศญี่ปุ่น
2 นิกโก้ • น้ำตกเคง่อน • ทะเลสาบซูเซนจิ • ศาลเจ้าโทโชคุ • สะพานชินเคียว • อิออน มอลล์ INTERNATIONAL RESORT HOTEL YURAKUJO ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานประเทศญี่ปุ่น
3 ภูเขาไฟฟูจิ • ศูนย์การเรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น • อุโมงค์โมมิจิ ไคโร FUJINOMORI HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานประเทศญี่ปุ่น
4 วัดอาซากุสะ • ถนนนากามิเสะ • ช้อปปิ้งชินจูกุ • สนามบินนาริตะ
5 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ
 • โรงแรม
 • International Resort Hotel Yurakujo ระดับ 3 ดาว* หรือเทียบเท่ามาตรฐานประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นิกโก้ • น้ำตกเคง่อน • ทะเลสาบซูเซนจิ • ศาลเจ้าโทโชคุ • สะพานชินเคียว • อิออน มอลล์
 • โรงแรม
 • INTERNATIONAL RESORT HOTEL YURAKUJO ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ภูเขาไฟฟูจิ • ศูนย์การเรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น • อุโมงค์โมมิจิ ไคโร
 • โรงแรม
 • FUJINOMORI HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดอาซากุสะ • ถนนนากามิเสะ • ช้อปปิ้งชินจูกุ • สนามบินนาริตะ
 • โรงแรม
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
 • โรงแรม