fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น NIKKO KOCHIA SAITAMA (TG) 6วัน 3คืน – J0523633

รหัสทัวร์ : J0523633
เดินทาง : Oct 2023
ระยะเวลา : 6D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น NIKKO KOCHIA SAITAMA (TG) 6วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 59,900

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : นิกโก้  ศาลเจ้าโทโชกุ  ทะเลสาบชูเซ็นจิ  น้ำตกเคงอน  น้ำตกริวซู  คินูกาว่า  สวนฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค  คาวาโกเอะ  วัดคิตาอิน  ย่านคุระซึคุริ  โตเกียว  อิสระช้อปปิ้ง หรือ เลือกซื้อทัวร์พิเศษ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  ตลาดปลาซึกิจิ  วัดอาซะกุซ่า  ถนนนาคามิเสะ  หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป)  ช้อปปิ้งโอไดบะ  มิตซุย เอาท์เล็ท พาร์ค คิซาราสึ
พิเศษ : ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี / พักออนเซ็น 1 คืน / Free wifi on bus / อิสระ 1 วัน

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ  สนามบินนาริตะ  นิกโก้  ศาลเจ้าโทโชกุ  ทะเลสาบชูเซ็นจิ  น้ำตกเคงอน  น้ำตกริวซู  คินูกาว่า  สวนฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค  คาวาโกเอะ  วัดคิตาอิน  ย่านคุระซึคุริ  โตเกียว  อิสระช้อปปิ้ง หรือ เลือกซื้อทัวร์พิเศษ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)  ตลาดปลาซึกิจิ  วัดอาซะกุซ่า  ถนนนาคามิเสะ  หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป)  ช้อปปิ้งโอไดบะ  มิตซุย เอาท์เล็ท พาร์ค คิซาราสึ  สนามบินฮาเนดะ  สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม19-24 (วันปิยมหาราช)59,900
ตุลาคม
19-24 (วันปิยมหาราช)59,900

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ
2 สนามบินนาริตะ – นิกโก้ – ศาลเจ้าโทโชกุ – ทะเลสาบชูเซ็นจิ – น้ำตกเคงอน – น้ำตกริวซู KINUGAWA ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า
3 คินูกาว่า – สวนฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค – คาวาโกเอะ – วัดคิตาอิน – ย่านคุระซึคุริ – โตเกียว SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
4 โตเกียว – อิสระช้อปปิ้ง หรือ เลือกซื้อทัวร์พิเศษ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
5 ตลาดปลาซึกิจิ – วัดอาซะกุซ่า – ถนนนาคามิเสะ – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – ช้อปปิ้งโอไดบะ – มิตซุย เอาท์เล็ท พาร์ค คิซาราสึ – สนามบินฮาเนดะ
6 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินนาริตะ – นิกโก้ – ศาลเจ้าโทโชกุ – ทะเลสาบชูเซ็นจิ – น้ำตกเคงอน – น้ำตกริวซู
 • โรงแรม
 • KINUGAWA ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • คินูกาว่า – สวนฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค – คาวาโกเอะ – วัดคิตาอิน – ย่านคุระซึคุริ – โตเกียว
 • โรงแรม
 • SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โตเกียว – อิสระช้อปปิ้ง หรือ เลือกซื้อทัวร์พิเศษ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน)
 • โรงแรม
 • SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ตลาดปลาซึกิจิ – วัดอาซะกุซ่า – ถนนนาคามิเสะ – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – ช้อปปิ้งโอไดบะ – มิตซุย เอาท์เล็ท พาร์ค คิซาราสึ – สนามบินฮาเนดะ
 • โรงแรม
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
 • โรงแรม