fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN นิกโก้ มัตสึดะ โตเกียว (JL) 5วัน 4คืน BT-NRT15-JL – J0924053

รหัสทัวร์ : J0924053
เดินทาง : Feb-Mar 2023
ระยะเวลา : 5D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN นิกโก้ มัตสึดะ โตเกียว (JL) 5วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 47,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองนิกโก้   น้ำตกเคง่อน  ทะเลสาบซูเซนจิ  ศาลเจ้าโทโชกุ  อิออน มอลล์  เทศกาลซากุระ ณ เมืองมัตสึดะ  ปราสาทโอดาวาระ  โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท   หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค  กิจกรรมชงชา  กระเช้าคาจิ คาจิ  ช้อปปิ้งชินจูกุ  วัดอาซากุสะ  ถนนนากามิเสะ  ห้าแยกชิบูย่า
กิน : พิเศษ เมนูบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
พิเศษ : เทศกาลซากุระ ณ เมืองมัตสึดะ / พักออนเซ็น 1 คืน + พักย่านโตเกียว 1 คืน

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ  เมืองนิกโก้   น้ำตกเคง่อน  ทะเลสาบซูเซนจิ  ศาลเจ้าโทโชกุ  อิออน มอลล์  เทศกาลซากุระ ณ เมืองมัตสึดะ  ปราสาทโอดาวาระ  โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท   หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค  กิจกรรมชงชา  กระเช้าคาจิ คาจิ  ช้อปปิ้งชินจูกุ  วัดอาซากุสะ  ถนนนากามิเสะ  ห้าแยกชิบูย่า  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ   สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์20-24 / 24-28 (วันมาฆบูชา)47,999
กุมภาพันธ์
20-24 / 24-28 (วันมาฆบูชา)47,999
มีนาคม6-10 / 13-17 / 20-24 / 23-2747,999
21-2550,999
มีนาคม
6-10 / 13-17 / 20-24 / 23-2747,999
21-2550,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) • ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ NIKKO HOTEL NARITA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
2 เมืองนิกโก้ • น้ำตกเคง่อน • ทะเลสาบซูเซนจิ • ศาลเจ้าโทโชกุ • อิออน มอลล์ NIKKO HOTEL NARITA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
3 เทศกาลซากุระ ณ เมืองมัตสึดะ • ปราสาทโอดาวาระ • โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท YUKARI NO MORI HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
4 หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค • กิจกรรมชงชา • กระเช้าคาจิ คาจิ • ช้อปปิ้งชินจูกุ SUNSHRINE PRINCE TOKYO ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
5 วัดอาซากุสะ • ถนนนากามิเสะ • ห้าแยกชิบูย่า • ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) • ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ
 • โรงแรม
 • NIKKO HOTEL NARITA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองนิกโก้ • น้ำตกเคง่อน • ทะเลสาบซูเซนจิ • ศาลเจ้าโทโชกุ • อิออน มอลล์
 • โรงแรม
 • NIKKO HOTEL NARITA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เทศกาลซากุระ ณ เมืองมัตสึดะ • ปราสาทโอดาวาระ • โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท
 • โรงแรม
 • YUKARI NO MORI HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค • กิจกรรมชงชา • กระเช้าคาจิ คาจิ • ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • โรงแรม
 • SUNSHRINE PRINCE TOKYO ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดอาซากุสะ • ถนนนากามิเสะ • ห้าแยกชิบูย่า • ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
 • โรงแรม