fbpx

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน ลาวไก (WE) 4วัน 3คืน PVN10-WE – VN4422133

รหัสทัวร์ : VN4422133
เดินทาง : May-Dec 2022
ระยะเวลา : 4D3N

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน ลาวไก (WE) 4วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 13,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ฮานอย  ซาปา  ตลาด LOVE MARKET  ซาปา  นั่งรถรางสู่สถานีกระเช้า  นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาฟานซีปัน  หมู่บ้านชาวเขากั๊ดกั๊ด  ไร่นาขั้นบันไดชาวเขา  น้ำตกซิลเวอร์  ลาวไก  ช้อปปิ้งตลาดชายแดน COC LEU  ถ่ายรูปหน้าด่านชายแดนเวียดนามกับจีน  ช้อปปิ้งร้านเยื่อไผ่  ช้อปปิ้ง 36 สาย  เมืองฮานอย  สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์  ทำเนียบประธานาธิบดี  บ้านพักลุงโฮ  วัดเจดีย์เสาเดียว  วัดหงอกเซิน
กิน : สุกี้ปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลัท / SEN BUFFET นานาชาติ

สนามบินสุวรรณถูมิ  ฮานอย  ซาปา  ตลาด LOVE MARKET  ซาปา  นั่งรถรางสู่สถานีกระเช้า  นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาฟานซีปัน  หมู่บ้านชาวเขากั๊ดกั๊ด  ไร่นาขั้นบันไดชาวเขา  น้ำตกซิลเวอร์  ลาวไก  ช้อปปิ้งตลาดชายแดน COC LEU  ถ่ายรูปหน้าด่านชายแดนเวียดนามกับจีน  ช้อปปิ้งร้านเยื่อไผ่  ช้อปปิ้ง 36 สาย  เมืองฮานอย  สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์  ทำเนียบประธานาธิบดี  บ้านพักลุงโฮ  วัดเจดีย์เสาเดียว  วัดหงอกเซิน  สนามบินนอยบ่าย  สนามบินสุวรรณถูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ-ฮานอย-ซาปา-ตลาด LOVE MARKET NORTH STAR SAPA/ DELTA SAPA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
2 ซาปา-นั่งรถรางสู่สถานีกระเช้า-นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาฟานซีปัน-หมู่บ้านชาวเขากั๊ดกั๊ด-ไร่นาขั้นบันไดชาวเขา-น้ำตกซิลเวอร์ NORTH STAR SAPA/ DELTA SAPA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
3 ลาวไก-ช้อปปิ้งตลาดชายแดน COC LEU-ถ่ายรูปหน้าด่านชายแดนเวียดนามกับจีน-ช้อปปิ้งร้านเยื่อไผ่-ช้อปปิ้ง 36 สาย MOON VIEW HOTEL/ HANOI ANISE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
4 เมืองฮานอย-สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์-ทำเนียบประธานาธิบดี บ้านพักลุงโฮ-วัดเจดีย์เสาเดียว-วัดหงอกเซิน-สนามบินนอยบ่าย-สนามบินสุวรรณถูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพ-ฮานอย-ซาปา-ตลาด LOVE MARKET
 • โรงแรม
 • NORTH STAR SAPA/ DELTA SAPA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ซาปา-นั่งรถรางสู่สถานีกระเช้า-นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาฟานซีปัน-หมู่บ้านชาวเขากั๊ดกั๊ด-ไร่นาขั้นบันไดชาวเขา-น้ำตกซิลเวอร์
 • โรงแรม
 • NORTH STAR SAPA/ DELTA SAPA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ลาวไก-ช้อปปิ้งตลาดชายแดน COC LEU-ถ่ายรูปหน้าด่านชายแดนเวียดนามกับจีน-ช้อปปิ้งร้านเยื่อไผ่-ช้อปปิ้ง 36 สาย
 • โรงแรม
 • MOON VIEW HOTEL/ HANOI ANISE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองฮานอย-สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์-ทำเนียบประธานาธิบดี บ้านพักลุงโฮ-วัดเจดีย์เสาเดียว-วัดหงอกเซิน-สนามบินนอยบ่าย-สนามบินสุวรรณถูมิ
 • โรงแรม