fbpx

ทัวร์เวียดนามเหนือ มหัศจรรย์ VIETNAM ฮานอย ฟานซิปัน วัดตามจุ๊ก (FD) 4วัน 3คืน BT-VN44-FD – VN0922229

รหัสทัวร์ : VN0922229
เดินทาง : Dec 2022 - Oct 2023
ระยะเวลา : 4D3N

ทัวร์เวียดนามเหนือ มหัศจรรย์ VIETNAM ฮานอย ฟานซิปัน วัดตามจุ๊ก (FD) 4วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 16,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : กรุงฮานอย  หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat  ตลาดซาปา  ซาปา  นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน  ถ่ายรูปชายแดนจีน+เวียดนาม+ลาวไก  Moana Sapa  น้ำตกสีเงิน  สะพานแก้วมังกรเมฆ   ฮานอย  จัตุรัสบาดิ่ญ  โบสถ์ฮานอย  ทะเลสาบคืนดาบ  สะพานแสงอาทิตย์  วัดหง๊อกเซิน  อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย  ฮานาม  จุดเช็คอินแห่งใหม่ “วัดตามจุ๊ก”
กิน : เมนูพิเศษ ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลัด / SEN BUFFET
พิเศษ : ที่พัก 4 ดาวทุกคืน / บินเช้า กลับดึก เที่ยวคุ้ม / Landmark แห่งใหม่ วัดตามจุ๊ก สะพานแก้วมังกรเมฆ

ดอนเมือง กรุงเทพฯ  สนามบินนอยไบ  กรุงฮานอย  หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat  ตลาดซาปา  ซาปา  นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน  ถ่ายรูปชายแดนจีน+เวียดนาม+ลาวไก  Moana Sapa  น้ำตกสีเงิน  สะพานแก้วมังกรเมฆ   ฮานอย  จัตุรัสบาดิ่ญ  โบสถ์ฮานอย  ทะเลสาบคืนดาบ  สะพานแสงอาทิตย์  วัดหง๊อกเซิน  อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย  ฮานาม  จุดเช็คอินแห่งใหม่ “วัดตามจุ๊ก”  ฮานอย  ดอนเมือง กรุงเทพฯ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน28-1 พ.ค. (วันแรงงาน)20,999
เมษายน
28-1 พ.ค. (วันแรงงาน)20,999
พฤษภาคม5-8 / 26-2917,999
พฤษภาคม
5-8 / 26-2917,999
มิถุนายน23-2618,999
มิถุนายน
23-2618,999
กรกฎาคม7-1017,998
28-31 (วันเฉลิม ร.10)20,999
กรกฎาคม
7-1017,998
28-31 (วันเฉลิม ร.10)20,999
สิงหาคม11-14 (วันแม่)21,999
สิงหาคม
11-14 (วันแม่)21,999
กันยายน8-1118,999
กันยายน
8-1118,999
ตุลาคม6-918,999
13-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)21,999
ตุลาคม
6-918,999
13-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)21,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ดอนเมือง กรุงเทพฯ • สนามบินนอยไบ • กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม • หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat • ตลาดซาปา SAPA CHARM HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
2 ซาปา • นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน • ถ่ายรูปชายแดนจีน+เวียดนาม+ลาวไก • Moana Sapa • น้ำตกสีเงิน • สะพานแก้วมังกรเมฆ SAPA CHARM HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
3 ฮานอย • จัตุรัสบาดิ่ญ • โบสถ์ฮานอย • ทะเลสาบคืนดาบ • สะพานแสงอาทิตย์ • วัดหง๊อกเซิน • อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย NESTA HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
4 ฮานาม • จุดเช็คอินแห่งใหม่ “วัดตามจุ๊ก” • ฮานอย • ดอนเมือง กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ดอนเมือง กรุงเทพฯ • สนามบินนอยไบ • กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม • หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat • ตลาดซาปา
 • โรงแรม
 • SAPA CHARM HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ซาปา • นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน • ถ่ายรูปชายแดนจีน+เวียดนาม+ลาวไก • Moana Sapa • น้ำตกสีเงิน • สะพานแก้วมังกรเมฆ
 • โรงแรม
 • SAPA CHARM HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ฮานอย • จัตุรัสบาดิ่ญ • โบสถ์ฮานอย • ทะเลสาบคืนดาบ • สะพานแสงอาทิตย์ • วัดหง๊อกเซิน • อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย
 • โรงแรม
 • NESTA HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ฮานาม • จุดเช็คอินแห่งใหม่ “วัดตามจุ๊ก” • ฮานอย • ดอนเมือง กรุงเทพฯ
 • โรงแรม