fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO AWESOME (XJ) 5วัน 3คืน – J5419234

รหัสทัวร์ : J5419234
เดินทาง : Nov - Nov
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมใบไม้เปลี่ยนสี อุโมงค์เมเปิ้ล -อาบน้ำแร่ ออนเซ็น
ราคาเริ่มต้น

฿ 22,989

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : สะพานแขวนมิชิมะ-ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5-หมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ -เมืองเก่าซาวาระ -ศาลเจ้าคาโทริ
ช้อป : โกเทมบะ เอาท์เล็ท- โอไดบะ -อิออน มอลล์
กิน : พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ ไม่อั้น
พิเศษ : ชมใบไม้เปลี่ยนสี อุโมงค์เมเปิ้ล /อิสระท่องเที่ยวเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์

J5419234 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว (นาริตะ)  สะพานแขวนมิชิมะ  โกเทมบะ เอาท์เล็ท ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ชมใบไม้เปลี่ยนสี อุโมงค์เมเปิ้ล  หมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ  โอไดบะ  นาริตะ อิสระท่องเที่ยวเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ เมืองเก่าซาวาระ  ศาลเจ้าคาโทริ  อิออน มอลล์ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ ไม่อั้น และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน29-03 ธ.ค.14,999
พฤศจิกายน
29-03 ธ.ค.14,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)   (-/-/-)
2 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)- โตเกียว (นาริตะ) – สะพานแขวนมิชิมะ – โกเทมบะ เอาท์เล็ท(พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!)(-/-/D) hotel
3 ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ชมใบไม้เปลี่ยนสี อุโมงค์เมเปิ้ล –        หมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ – โอไดบะ - นาริตะ (B/L/-) hotel
4 อิสระท่องเที่ยวเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์    (B/-/-) hotel
5 เมืองเก่าซาวาระ – ศาลเจ้าคาโทริ - อิออน มอลล์ นาริตะ - สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ (ดอนเมือง) (B/-/-)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)   (-/-/-)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)- โตเกียว (นาริตะ) – สะพานแขวนมิชิมะ – โกเทมบะ เอาท์เล็ท(พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!)(-/-/D)
 • โรงแรม
 • hotel
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ชมใบไม้เปลี่ยนสี อุโมงค์เมเปิ้ล –        หมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ – โอไดบะ - นาริตะ (B/L/-)
 • โรงแรม
 • hotel
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระท่องเที่ยวเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์    (B/-/-)
 • โรงแรม
 • hotel
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองเก่าซาวาระ – ศาลเจ้าคาโทริ - อิออน มอลล์ นาริตะ - สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ (ดอนเมือง) (B/-/-)
 • โรงแรม