fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO โป๊ะแตก (XJ) 5วัน 3คืน (NRT13) – J5419203

รหัสทัวร์ : J5419203
เดินทาง :
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญีุ่่น โตเกียว ฟูจิ อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 22,889

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : วัดอาซากุสะ  ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  หมู่บ้านอิยาชิโนะซาโตะ วัดนาริตะ
ช้อป : ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ  อิออน นาริตะมอลล์  ดองกิโฮเตะ
กิน : พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น
พิเศษ : อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!

J5419203 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว (นาริตะ)  วัดอาซากุสะ  ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  หมู่บ้านอิยาชิโนะซาโตะ   ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ  นาริตะ  อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์  วัดนาริตะ  อิออน นาริตะ มอลล์  ดองกิโฮเตะ พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)              (-/-/-)
2 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)- โตเกียว (นาริตะ) – วัดอาซากุสะ (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!)   (-/-/D) ็Hotel
3 ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านอิยาชิโนะซาโตะ   –  ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ– นาริตะ (B/L/-) ็Hotel
4 อิสระชมซากุระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์  (B/-/-) ็Hotel
5 วัดนาริตะ – อิออน มอลล์ นาริตะ – ดองกี้ - สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ (ดอนเมือง)   (B/-/-)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)              (-/-/-)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)- โตเกียว (นาริตะ) – วัดอาซากุสะ (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!)   (-/-/D)
 • โรงแรม
 • ็Hotel
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านอิยาชิโนะซาโตะ   –  ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ– นาริตะ (B/L/-)
 • โรงแรม
 • ็Hotel
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระชมซากุระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์  (B/-/-)
 • โรงแรม
 • ็Hotel
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • วัดนาริตะ – อิออน มอลล์ นาริตะ – ดองกี้ - สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ (ดอนเมือง)   (B/-/-)
 • โรงแรม