fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA FUJI หนาวนี้ สุดปัง (MM) 6วัน 4คืน KIX08 – J5423054

รหัสทัวร์ : J5423054
เดินทาง : Dec 2022 - Mar 2023
ระยะเวลา : 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA FUJI หนาวนี้ สุดปัง (MM) 6วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 39,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เกียวโต  วัดคิโยมิสึ  ศาลเจ้าฟูชิมิ  อิออนมอลล์  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  ทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  ปราสาทมัตสึโมโต้  หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ  หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค  ลานสกี ฟูจิเท็น  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ซากาเอะ  NABANA NO SATO   ชินไซบาชิ  ริงกุ เอาท์เล็ท
กิน : บุฟเฟต์ชาบู สไตล์ญี่ปุ่น / บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ทานได้ไม่อั้น

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  สนามบินคันไซ  เกียวโต  วัดคิโยมิสึ  ศาลเจ้าฟูชิมิ  อิออนมอลล์  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  ทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  ปราสาทมัตสึโมโต้  หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ  หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค  ลานสกี ฟูจิเท็น  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ซากาเอะ  NABANA NO SATO   ชินไซบาชิ  ริงกุ เอาท์เล็ท  สนามบินคันไซ  กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม27-1 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)49,999
ธันวาคม
27-1 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)49,999
มกราคม7-12 / 14-19 / 28-2 ก.พ.39,999
21-2640,999
มกราคม
7-12 / 14-19 / 28-2 ก.พ.39,999
21-2640,999
กุมภาพันธ์4-9 / 11-16 / 25-2 มี.ค.39,999
กุมภาพันธ์
4-9 / 11-16 / 25-2 มี.ค.39,999
มีนาคม4-9 (วันมาฆบูชา)39,999
มีนาคม
4-9 (วันมาฆบูชา)39,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2 สนามบินคันไซ – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ - อิออนมอลล์ CONFORT GIFU HOTEL, GIFU หรือเทียบเท่า
3 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ PREMIER CABIN MATSUMOTO, MATSUMOTO หรือเทียบเท่า
4 ปราสาทมัตสึโมโต้– หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ– หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค FUJISAN GARDEN HOTEL, FUJI หรือเทียบเท่า
5 ลานสกี ฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ซากาเอะ - NABANA NO SATO TOYOKO INN NAGOYA, NAGOYA หรือเทียบเท่า
6 ชินไซบาชิ - ริงกุ เอาท์เล็ท - สนามบินคันไซ - กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินคันไซ – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ - อิออนมอลล์
 • โรงแรม
 • CONFORT GIFU HOTEL, GIFU หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
 • โรงแรม
 • PREMIER CABIN MATSUMOTO, MATSUMOTO หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ปราสาทมัตสึโมโต้– หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ– หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค
 • โรงแรม
 • FUJISAN GARDEN HOTEL, FUJI หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ลานสกี ฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ซากาเอะ - NABANA NO SATO
 • โรงแรม
 • TOYOKO INN NAGOYA, NAGOYA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ชินไซบาชิ - ริงกุ เอาท์เล็ท - สนามบินคันไซ - กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม