fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA FULL BLOOM SAKURA (TG) 5วัน 3คืน KIX57 – J5424050

รหัสทัวร์ : J5424050
เดินทาง : Mar 2024
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA FULL BLOOM SAKURA (TG) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 55,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : โอซาก้า  ถนนสายนักปราชญ์  วัดคิโยมิสึ  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  อิออนมอลล์   หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  ทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  สวนสาธารณะนารา  วัดโทไดจิ  DUTY FREE  ย่านชินไซบาชิ  ตลาดคุโรมง  ปราสาทฮิเมจิ  ริงกุ เอาท์เล็ท 
กิน : เมนู บุฟเฟ่ต์ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น / เมนู หมูย่างใบโอบะ
พิเศษ : ชมปราสาทฮิเมจิท่ามกลางซากุระ / ชมกวางนาราปาร์ค

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  โอซาก้า  ถนนสายนักปราชญ์  วัดคิโยมิสึ  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  อิออนมอลล์   หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  ทาคายาม่า  เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  สวนสาธารณะนารา  วัดโทไดจิ  DUTY FREE  ย่านชินไซบาชิ  ตลาดคุโรมง  ปราสาทฮิเมจิ  ริงกุ เอาท์เล็ท  สนามบินคันไซ  กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม23-27/ 24-28 / 28-1 เม.ย.55,999
มีนาคม
23-27/ 24-28 / 28-1 เม.ย.55,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2 โอซาก้า – ถนนสายนักปราชญ์ – วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – อิออนมอลล์ KOYO HOTEL , GIFU หรือเทียบเท่า
3 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ KOYO HOTEL , GIFU หรือเทียบเท่า
4 สวนสาธารณะนารา – วัดโทไดจิ – DUTY FREE – ย่านชินไซบาชิ – ตลาดคุโรมง CHISUN STANDART OSAKA, OSAKA หรือเทียบเท่า
5 ปราสาทฮิเมจิ – ริงกุ เอาท์เล็ท – สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โอซาก้า – ถนนสายนักปราชญ์ – วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – อิออนมอลล์
 • โรงแรม
 • KOYO HOTEL , GIFU หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
 • โรงแรม
 • KOYO HOTEL , GIFU หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สวนสาธารณะนารา – วัดโทไดจิ – DUTY FREE – ย่านชินไซบาชิ – ตลาดคุโรมง
 • โรงแรม
 • CHISUN STANDART OSAKA, OSAKA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ปราสาทฮิเมจิ – ริงกุ เอาท์เล็ท – สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม